Materiały dla studentów

Prace dyplomowe dla studentów Informatyki WPPT

Prace inżynierskie i magisterskie

Wzór pracy dyplomowej w Latex'u z przykładowym plikiem BibTex'a opracowany przez Tomasza Strzałkę: Szablon2017.zip.

Prezentacja

Prezentację pracy dyplomowej możecie przygotować np. za pomocą klasy beamer. Na seminarium dyplomowym przedyskutujcie zasady przygotowania prezentacji. Będziecie mieli około 10 minut na omówienie pracy - ograniczcie się do kilkunastu slajdów.

Przykład prezentacji napisanej w Beamerze: NonPlaneTreesJCI.pdf oraz spakowane pliki: Referat.zip. Na wygłoszenie referatu z tą prezentacją miałem około 15 minut na konferecnji "SODA'17", która odbyła w Barcelonie, w dniach 16-19 stycznia 2017r.

Nie róbcie prezentacji w Power Point lub czymś podobnym. Nie wypada. Może spróbujcie pobawić się z PREZI ?

Egzaminy

Na egzaminy dyplomowe oraz magisterskie z informatyki nie wolno przynosić komisji ciastek, kwiatów ani żadnych prezentów. Takie dziwne i nietypowe mamy zwyczaje (dowiedzcie się n.p. jakie obyczaje panują na Uniwersytecie Medycznym - to jest naprawdę ciekawe). Nie musicie ubierać się bardzo oficjalnie.

Egzaminy dyplomowe

Ramowe zasady dla studiów inżynierskich: Zasady.pdf
Pytania na egzaminie związane będą z pracą dyplomową. Możecie również dostać pytanie na temat języka programowania w którym realizowaliście projekt, na temat użytych w niej algorytmów oraz struktur danych, na temat użytych narzędzi (kompilatorów, bibliotek, szablonów).

Egzaminy magisterskie

Pytania na egzaminie magisterskim związane będą z pracą magisterską. Ale jest kilka ogólnych zagadnień, na które musicie znać precyzyjne odpowiedzi:

 1. Co to znaczy, że f=O(g), f=o(g)?
 2. Pojęcie obiektu w językach programowania
 3. Wzór Stirlinga (aproksymacja liczby n!)
 4. Algorytm "Binary Search" i jego złożoność obliczeniowa (przy okazji: definicja i podstawowe własności logarytmu)
 5. Dolne oszacowanie na liczbę porównań na sortowanie przez porównywanie elementów.
 6. Podstawowe metody sortowania (np. przez wstawianie, quick sort, scalanie) oraz ich złożoności obliczeniowe.
 7. Pojęcie rekursji
 8. Technika "Dziel i Rządź"; "Master Theorem"
 9. Programowanie dynamiczne; wyznaczanie najdłuższego wspólnego podciągu
 10. Największy wspólny dzielnik. Algorytm Euklidesa. Rozszerzony Algorytm Euklidesa. Wielomiany.
 11. Pojęcie liczby pierwszej; twierdzenie Euklidesa; gęstość liczb pierwszych
 12. Protokół Diffiego-Hellmana; pojecie generatora grupy
 13. Algorytm RSA z dowodem poprawności (tw. Fermata, Lagrange'a i.t.p.)
 14. Idea podpisu cyfrowego
 15. Współczynniki dwumianowe, ich podstawowe własności, wzór dwumianowy Newtona
 16. Niezalezność zdarzeń. Zmienna losowa. Wartość oczekiwana.
 17. A jak nie będziecie umieli zinterpretować następującej animmacji, a będę na waszym egzaminie,

  to was odeślę na dojrzewanie :--)