Katedra Podstaw Informatyki
WIT, Politechnika Wrocławska

I stopień

Program studiów I stopnia kierunku Informatyka Algorytmiczna na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023.

I SEMESTR

KodNazwao/wECTSwclsZZUCNPSFZK
MAP002210WcAnaliza Matematyczna Io73275210egzPDF
MAP002211WcAlgebra z Geometrią Analitycznąo74290210zalPDF
MAP002215WcLogika i Struktury Formalneo843105240egzPDF
INP002257WclWstęp do Informatyki i Programowaniao821160240zalPDF

II SEMESTR

KodNazwao/wECTSwclsZZUCNPSFZK
MAP002216WcAnaliza Matematyczna IIo62260180egzPDF
MAP002217WcAlgebra Abstrakcyjna i Kodowanieo62260180egzPDF
MAP002206WcMatematyka Dyskretnao62260180egzPDF
INP002258WlKurs Programowaniao42260120zalPDF
FZP002207WcFizykao3226090zalPDF
INP002299WProblemy Prawne Informatykio323090zalPDF
Język obcy 1w246060zal

III SEMESTR

KodNazwao/wECTSwclsZZUCNPSFZK
MAP002214WcMetody Probabilistyczne i Statystykao62260180egzPDF
INP002259WclTechnologia Programowaniao621275180zalPDF
INP002260WclBazy Danych i Zarządzanie Informacjąo621160180zalPDF
INP002261WclArchitektura Komputerów i Systemy Operacyjneo9422120270egzPDF
Język obcy 2w346090zal

IV SEMESTR

KodNazwao/wECTSwclsZZUCNPSFZK
INP002262WlTechnologie Siecioweo41245120zalPDF
INP002263WclAlgorytmy i Struktury Danycho632190180egzPDF
Wykład humanistycznyw111530zal
Wykład o zarządzaniu firmąw111530zal
Kurs wybieralny 1w62260180zal
Kurs wybieralny 2w62260180zal
Kurs wybieralny 3w62260180zal

V SEMESTR

KodNazwao/wECTSwclsZZUCNPSFZK
INP002264LProgramowanie Zespołoweo223060zalPDF
INP002265WclObliczenia Naukoweo421160120egzPDF
INP002266WclJęzyki Formalne i Techniki Translacjio621160180egzPDF
Kurs wybieralny 4w62260180zal
Kurs wybieralny 5w62260180zal
Kurs wybieralny 6w62260180zal

VI SEMESTR

KodNazwao/wECTSwclsZZUCNPSFZK
INP002267WlSystemy Wbudowaneo62260150zalPDF
Kurs wybieralny 7w62260180zal
Kurs wybieralny 8w62260180zal
Kurs wybieralny 9w62260180zal
Kurs wybieralny 10w62260180zal
Zajęcia sportowe 1w023030zal

VII SEMESTR

KodNazwao/wECTSwclsZZUCNPSFZK
INP002292QPraktykao60160zalPDF
INP002268DPraca Dyplomowao150450zalPDF
INP002224SSeminarium Dyplomoweo323080zalPDF
Kurs wybieralny 11w62260180zal
Zajęcia sportowe 2w023030zal

Kursy wybieralne

KodNazwao/wECTSwclsZZUCNPSFZK
INP002270WcWprowadzenie do Funkcji Zespolonychw62260180zalPDF
INP002271WclWprowadzenie do Kombinatoryki Analitycznejw621160180zalPDF
INP002272WcTeoretyczne Podstawy Informatykiw62260180zalPDF
INP002273WcWprowadzenie do Teorii Grafóww62260180zalPDF
INP002274WcWprowadzenie do Topologii i Teorii Miaryw62260180zalPDF
INP002276WclAlgorytmy Optymalizacji Dyskretnejw621160180zalPDF
INP002275WcTeoria Informacjiw62260180zalPDF
INP002277WcAlgorytmika - Wykład Monograficzny w62260180zalPDF
INP002278WlProgramowanie w Logicew62260180zalPDF
INP002279WclWybrane Zagadnienia Algebryw621160180zalPDF
INP002281WclWprowadzenie do Sztucznej Inteligencjiw621160180zalPDF
INP002282WclGrafika Komputerowa i Wizualizacjaw621160180zalPDF
INP002283WcWykład Monograficznyw62260180zalPDF
INP002284WlProgramowanie Współbieżnew62260180zalPDF
INP002285WlKodowanie i Kompresja danychw62260180zalPDF
INP002300WlBezpieczeństwo Komputerowew62260180zalPDF
INP002215WlJęzyki i Paradygmaty Programowaniaw62260180zalPDF
INP002289WlŚrodowisko Programistyw62260180zalPDF
INP002290WlNiezawodne Systemy Informatycznew62260180zalPDF
INP002291WlProgramowanie - Wykład Monograficzny w62260180zalPDF
INP002294WlAlgorytmy Metaheurystyczne w62260180zalPDF
INP002295WlNowoczesne Technologie WWW w62260180zalPDF
INP002296WlMetody Wytwarzania Oprogramowania w62260180zalPDF
INP002297WlAplikacje Mobilnew62260180zalPDF
INP002293WlKurs Wybranego Języka Programowania w62260180zalPDF
INP002310WcKryptografiaw62260180zalPDF

Legenda