Katedra Informatyki
WPPT, Politechnika Wrocławska

II stopień - specjalność algorytmiczna

Program studiów II stopnia kierunku Informatyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki obowiązujący od roku akademickiego 2014/15.

I SEMESTR

KodNazwao/wETCSwclsZZUCNPSFZK
E2_AI01Analiza Algorytmówo621275180egzPDF
E2_AI02Metody Optymalizacjio521160150egzPDF
E2_I03Kryptografiao622290180egzPDF
Język obcy (B2+)w1
Do wyboru 1
Do wyboru 2

II SEMESTR

KodNazwao/wETCSwclsZZUCNPSFZK
E2_AI04Teoria Obliczeń i Złożoność Obliczeniowao62260180egzPDF
E2_AI05Metody Probabilistyczne Algorytmikio622175180egzPDF
E2_AI06Zespołowy Projekt Programistycznyo411260120zalPDF
Język obcy drugi (A1 lub A2)w2
Do wyboru 3
Do wyboru 4

III SEMESTR

KodNazwao/wETCSwclsZZUCNPSFZK
E2_I01Praca Magisterskao200600zalPDF
E2_I07Seminarium Magisterskieo4230120zalPDF
Do wyboru 5

Wybieralne

KodNazwao/wETCSwclsZZUCNPSFZK
E2_W01Algorytmy On-Linew621160180zalPDF
E2_W02Algorytmy aproksymacyjnew621160180zalPDF
E2_W03Geometria obliczeniowaw62260180zalPDF
E2_W04Algorytmy rozproszonew621160180zalPDF
E2_W05Techniki analityczne analizy algorytmóww62260180zalPDF
E2_W06Algorytmiczna teoria gierw62260180zalPDF
E2_W07Technologia więzóww62260180zalPDF
E2_W08Algebra numerycznaw62260180zalPDF
E2_W09Metody Programowania w Logicew62260180zalPDF
E2_W10Rachunek Prawdopodobienstwaw62260180zalPDF
E2_W11Programowanie Deklaratywnew62260180zalPDF
E2_W12Systemy Ad Hocw62260180zalPDF
E2_W13Bazy Danychw611260180zalPDF
E2_W14Eksploracja Danychw621160180zalPDF
E2_W16Systemy P2Pw62260180zalPDF
E2_W18Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałóww62260180zalPDF
E2_W19Wprowadzenie do Systemów Telekomunikacji Bezprzewodowejw62260180zalPDF
E2_W22Algorytmy Zrandomizowanew62260180zalPDF
E2_W23Optymalizacja Dyskretnaw621160180zalPDF
E2_W24Interakcja Człowiek-Komputerw62260180zalPDF
E2_W25Systemy Identyfikacyjnew62260180zalPDF
E2_W26Wykład Monograficznyw62260180zalPDF
E2_W28Wysoko Wydajne Obliczeniaw62260180zalPDF
E2_W29Automatyczna Weryfikacjaw62260180zalPDF
E2_W31Bezpieczeństwo przetwarzania w chmurzew62260180zalPDF
E2_W32Obliczenia energooszczędnew62260180egzPDF
E2_W30Zaawansowane Zagadnienia Kombinatoryki w62260180zalPDF

Legenda