Department of Computer Science
FFPT, Wrocław University of Science and Technology

Projects

Lista aktualnych oraz niedawno zakończonych projektów realizowanych przez pracowników Katedry

 1. Metody stopingowe w analizie wybranych algorytmów
  • period: 2016.02.25 - 2019.02.25
  • manager: prof. dr hab. Michał Morayne
  • numer wewnętrzny: 2015/17/B/ST6/0868
  • source: NCN
 2. Dynamic Networks Algorythmics
  • period: 2014.03.03 - 2018.03.02
  • manager: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: NO0043
  • source: NCN - OPUS 5
 3. Cryptographic schemes based on rapidly mixing Markov chains
  • period: 2014.06.13 - 2017.06.12
  • manager: dr Filip Zagórski
  • numer wewnętrzny: NB0057
  • source: SONATA BIS 3
  • co-manager: UWr
 4. Algorytmy kombinatoryczne i złożoność obliczeniowa w środowiskach równoległych i rozproszonych
  • period: 2015.10.01 - 2016.09.30
  • manager: Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: S50129/K1102
  • source: statutowe 2015
 5. Adversary immune data processing algorithms for ad hoc system
  • period: 2013.09.02 - 2016.09.02
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: HR0020
  • source: NCN Harmonia
 6. Combinatorial and information theory aspects of communication in distributed systems
  • period: 2014.05.05 - 2016.05.04
  • manager: mgr inż. Marcin Kardas
  • numer wewnętrzny: NS0112
  • source: NCN
 7. Theoretical apsects of voting protocols
  • period: 2014.02.19 - 2016.04.19
  • manager: dr Filip Zagórski
  • numer wewnętrzny: NS0030
  • source: NCN
 8. Optimization of access to ridio-chanells in micro-networks
  • period: 2012.12.01 - 2015.11.30
  • manager: dr Marcin Zawada
  • numer wewnętrzny: PS0041
 9. Algorytmy kombinatoryczne i złożoność obliczeniowa w środowiskach równoległych i rozproszonych
  • period: 2014.10.01 - 2015.09.30
  • manager: Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: S40012/K1102
  • source: statutowe 2014
 10. Formal approach to practical problems of information hiding
  • period: 2014.04.03 - 2015.09.09
  • manager: dr hab. Marek Klonowski
  • numer wewnętrzny: NO0036
  • source: NCN
 11. Privacy aspects of selected complex systems
  • period: 2013.08.13 - 2015.08.12
  • manager: mgr inż. Piotr Syga
  • numer wewnętrzny: 350761
  • source: KBN Preludium
 12. Methods of secure data transmission
  • period: 2014.09.03 - 2014.12.31
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • coordinator: mgr inż. Lucjan Hanzlik
  • numer wewnętrzny: B40020
 13. Methods of secure data transmission
  • period: 2014.09.03 - 2014.12.31
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • coordinator: mgr inż. Kamil Kluczniak
  • numer wewnętrzny: B40051
 14. Planning and scheduling problems with uncertain parameters
  • period: 2013.10.25 - 2014.09.30
  • manager: dr hab. Paweł Zieliński
  • coordinator: mgr inż. Adam Kurpisz
  • numer wewnętrzny: NE0036
  • source: ETIUDA 1
 15. Zabezpieczenia elementów sieci elektroenergetycznych opartych na obserwatorach modelów
  • period: 2014.05.14 - 2014.07.11
  • manager: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 600040
 16. Obliczenia niezbilansowanych rozpływów mocy w rozległych sieciach AC/DC za pomocą przetwarzania równoległego
  • period: 2013.09.16 - 2013.11.22
  • manager: prof.dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 600033
 17. Obliczenia rozpływów mocy w sieciach AC/DC za pomocą przetwarzania równoległego
  • period: 2013.07.01 - 2013.10.20
  • manager: dr inż. Marcin Zawada
  • numer wewnętrzny: 600026
 18. Disabled Parking Pass
  • period: 2013.07.13 - 2013.09.26
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: 600002
  • source: PFRON
 19. Robust and possibilistic approach in scheduling and planning
  • period: 2010.03.29 - 2013.03.28
  • manager: dr hab. Pawel Zieliński
  • numer wewnętrzny: 350563
  • source: MNiSW
 20. Communication and data protection techniques for e-societ
  • period: 2010.01.01 - 2012.12.31
  • manager: prof. dr hab Mirosław Kutyłowski
  • source: FNP
 21. Multitunnel mixing Against Kleptographic LEakage (MAKLE)
  • period: 2010.10.21 - 2012.10.20
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: RB0017
  • source: MNiSW
  • co-manager: Microtex Int. Wrocław
 22. Algorithmic of AdHoc network
  • period: 2010.09.17 - 2012.09.12
  • manager: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 350600
  • source: MNiSW
 23. The infrastructure of a secure signature for public administration
  • period: 2009.07.16 - 2011.07.15
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • source: projekt rozwojowy nr OR00001507
 24. FRONTS - Foundations of Adaptive Networked Societies of Tiny Artefacts
  • period: 2008.02.01 - 2011.04.30
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • source: Program Ramowy (Fundusze Europejskie)

Legenda:

 • XXX - projekt aktualnie wykonywany
 • XXX - projekt do zakończenia którego pozostało nie więcej niż 365 dni