Katedra Informatyki
WPPT, Politechnika Wrocławska

SEEDS FOR THE FUTURE

Edycja 2016

Huawei oraz Politechnika Wrocławska

ogłaszają konkurs na prace studentów PWr na temat
Cyber Security – bezpieczeństwo w sieci teleinformatycznej

w ramach programu Huawei
„SEEDS FOR THE FUTURE”, edycja 2016

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!

Komisja konkursowa w składzie

Przewodniczący:
    prof. Mirosław Kutyłowski (WPPT, PWr)
Członkowie:
    prof. Marek Klonowski (WPPT, PWr)
    dr Guilin Wang (IoT Security, Huawei, Singapur)

wyłoniła zwycięzcę edycji konkursu 2016. Nagrodzona została praca

Identity based encription based on mediated RSA
Marty Mularczyk

Marta Mularczyk w 2016 roku kończy studia 2 stopnia na WPPT, kierunek Computer Security.

Nagrodzona praca dotyczy dowodów bezpieczeństwa i szczegółów kryptograficznych implementacji systemu ID based encryption mogącego kluczowy komponent dla systemu dostarczania dokumentów elektronicznych z zachowaniem poufności i nie wymagającego budowy systemu PKI. Praca rozwija ideę, którą zaproponowali Dan Boneh, Xuhua Ding i Gene Tsudik.

Gratulujemy!


Przedmiotem konkursu są prace studenckie dotyczące innowacyjnych koncepcji służących zapewnieniu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, a w szczególności możliwości ochrony informacji oraz prywatności użytkowników sieci teleinformatycznych. W konkursie mogą brać udział uczestnicy studiów I i II stopnia Politechniki Wrocławskiej.

FORMAT PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe należy składać w postaci rozszerzonego abstraktu w języku angielskim, w formacie pdf, do 4 stron A4. Do abstraktu można dołączyć inne materiały dotyczące proponowanej koncepcji – również w formacie pdf i języku angielskim. Prace należy składać drogą elektroniczną na adres

miroslaw.kutylowski@pwr.edu.pl
do dnia
20 czerwca 2016
z tematem wiadomości
[KONKURS]
KRYTERIA OCENY

Głównym kryterium wyboru laureata będzie innowacyjność przedstawionej koncepcji oraz jej potencjalny wpływ na postęp w zakresie technik cyber security i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych.

LAUREAT

W ramach konkursu wyłoniony zostanie laureat, który zostanie zaproszony na tygodniowy pobyt w ośrodku badawczo-rozwojowym w Shenzhen z warsztatami w zakresie najnowszych technologii oraz na program kuturalny w Pekinie. Wyjazd odbędzie się w 2 połowie sierpnia 2016 na koszt firmy Huawei. Wyboru laureata dokonuje komisja konkursowa PWr wraz z komisją Huawei'a.

Wybrani uczestnicy konkursu będą mieli możliwość odbycia praktyk, a w przyszłości zatrudnienia w Huawei Polska, jednej z firm o najwyższych na świecie nakładach na badania i rozwój innowacji.

Organizatorzy konkursu będą przetwarzali dane osobowe uczestników na potrzeby z tym związane.

KOMISJA KONKURSOWA
  • dr hab. Marek Klonowski ( Katedra Informatyki, WPPT, PWr)
  • prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski (przewodniczący Katedra Informatyki, WPPT, PWr)
  • Dr. Guilin Wang, (Team Leader of the IoT Security, Huawei, Singapur)
DOKUMENTY
  1. wersja PDF do druku
  2. plakat (UWAGA: aktualny termin to 20 czerwca 2016)

Edycja 2016

DOKUMENTY
  1. archiwum dokumentów

Edycja 2015

DOKUMENTY
  1. archiwum dokumentów

Edycja 2014

DOKUMENTY
  1. archiwum dokumentów