Katedra Informatyki
WPPT, Politechnika Wrocławska

Dla studentów

Aktualności

Czym się zajmujemy w katedrze ?

Ada na Arduino Uno
autor: Przemysław Kobylański

O kierunku studiów

Studia I stopnia trwają 7 semestrów. Zaczynają się na początku roku akademickiego (czyli, mniej więcej, od początku października). Po ich ukończeniu absolwenci otrzymują tytuł inżyniera informatyki. Kończą się one egzaminem dyplomowym, na którym studenci omawiają zrealizowany przez siebie projekt informatyczny.

Studia II stopnia trwają 3 semestry. Zaczynają się od drugiego semestru każdego roku akademickiego. Po ich ukończeniu absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera informatyki. Kończą się one egzaminem magisterskim. Na studiach II stopnia prowadzone są obecnie dwie specjalności: Algorytmiczna, Bezpieczeństwo Komputerowe (w języku angielskim).

Materiały pomocnicze

Narzędzia