Katedra Informatyki
WPPT, Politechnika Wrocławska

Projekty

Lista aktualnych oraz niedawno zakończonych projektów realizowanych przez pracowników Katedry

 1. Metody stopingowe w analizie wybranych algorytmów
  • okres: 2016.02.25 - 2019.02.25
  • kierownik: prof. dr hab. Michał Morayne
  • numer wewnętrzny: 2015/17/B/ST6/0868
  • źródło: NCN
 2. Algorytmika dynamicznych sieci
  • okres: 2014.03.03 - 2018.03.02
  • kierownik: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: NO0043
  • źródło: NCN - OPUS 5
 3. Schematy kryptograficzne a szybkozbieżne łańcuchy Markowa
  • okres: 2014.06.13 - 2017.06.12
  • kierownik: dr Filip Zagórski
  • numer wewnętrzny: NB0057
  • źródło: SONATA BIS 3
  • współwykonawca: UWr
 4. Algorytmy kombinatoryczne i złożoność obliczeniowa w środowiskach równoległych i rozproszonych
  • okres: 2015.10.01 - 2016.09.30
  • kierownik: Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: S50129/K1102
  • źródło: statutowe 2015
 5. Przetwarzanie danych w sieciach ad hoc odporne na działanie adwersarza
  • okres: 2013.09.02 - 2016.09.02
  • kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: HR0020
  • źródło: NCN Harmonia
 6. Kombinatoryczne i teorio-informacyjne aspekty komunikacji w systemach rozproszonych
  • okres: 2014.05.05 - 2016.05.04
  • kierownik: mgr inż. Marcin Kardas
  • numer wewnętrzny: NS0112
  • źródło: NCN
 7. Teoretyczne aspekty protokołów wyborczych
  • okres: 2014.02.19 - 2016.04.19
  • kierownik: dr Filip Zagórski
  • numer wewnętrzny: NS0030
  • źródło: NCN
 8. Optymalizacja dostępu do kanału radiowego w mikrosieciach
  • okres: 2012.12.01 - 2015.11.30
  • kierownik: dr Marcin Zawada
  • numer wewnętrzny: PS0041
 9. Algorytmy kombinatoryczne i złożoność obliczeniowa w środowiskach równoległych i rozproszonych
  • okres: 2014.10.01 - 2015.09.30
  • kierownik: Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: S40012/K1102
  • źródło: statutowe 2014
 10. Formalne podejście do praktycznych problemów ukrywania informacji.
  • okres: 2014.04.03 - 2015.09.09
  • kierownik: dr hab. Marek Klonowski
  • numer wewnętrzny: NO0036
  • źródło: NCN
 11. Aspekty prywatności wybranych systemów złożonych
  • okres: 2013.08.13 - 2015.08.12
  • kierownik: mgr inż. Piotr Syga
  • numer wewnętrzny: 350761
  • źródło: KBN Preludium
 12. Metody bezpiecznej transmisji danych
  • okres: 2014.09.03 - 2014.12.31
  • kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • koordynator: mgr inż. Lucjan Hanzlik
  • numer wewnętrzny: B40020
 13. Metody bezpiecznej transmisji danych
  • okres: 2014.09.03 - 2014.12.31
  • kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • koordynator: mgr inż. Kamil Kluczniak
  • numer wewnętrzny: B40051
 14. Problemy planowania i szeregowania z niepewnymi parametrami
  • okres: 2013.10.25 - 2014.09.30
  • kierownik: dr hab. Paweł Zieliński
  • koordynator: mgr inż. Adam Kurpisz
  • numer wewnętrzny: NE0036
  • źródło: ETIUDA 1
 15. Zabezpieczenia elementów sieci elektroenergetycznych opartych na obserwatorach modelów
  • okres: 2014.05.14 - 2014.07.11
  • kierownik: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 600040
 16. Obliczenia niezbilansowanych rozpływów mocy w rozległych sieciach AC/DC za pomocą przetwarzania równoległego
  • okres: 2013.09.16 - 2013.11.22
  • kierownik: prof.dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 600033
 17. Obliczenia rozpływów mocy w sieciach AC/DC za pomocą przetwarzania równoległego
  • okres: 2013.07.01 - 2013.10.20
  • kierownik: dr inż. Marcin Zawada
  • numer wewnętrzny: 600026
 18. Karta Parkingowa Osób Niepełnosprawnych
  • okres: 2013.07.13 - 2013.09.26
  • kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: 600002
  • źródło: PFRON
 19. Podejście odporne i posybilistyczne w planowaniu i szeregowaniu
  • okres: 2010.03.29 - 2013.03.28
  • kierownik: dr hab. Pawel Zieliński
  • numer wewnętrzny: 350563
  • źródło: MNiSW
 20. Program MISTRZ: Communication and data protection techniques for e-society
  • okres: 2010.01.01 - 2012.12.31
  • kierownik: prof. dr hab Mirosław Kutyłowski
  • źródło: FNP
 21. Implementacja nowych technologii zabezpieczania danych transmitowanych kanałami obsługującymi dużą liczbę tuneli kryptograficzny przed wyciekami typu kleptograficznego
  • okres: 2010.10.21 - 2012.10.20
  • kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: RB0017
  • źródło: MNiSW
  • współwykonawca: Microtex Int. Wrocław
 22. Algorytmika Sieci ADHOC
  • okres: 2010.09.17 - 2012.09.12
  • kierownik: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 350600
  • źródło: MNiSW
 23. Infrastruktura bezpiecznego podpisu administracyjnego
  • okres: 2009.07.16 - 2011.07.15
  • kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • źródło: projekt rozwojowy nr OR00001507
 24. Podstawy adaptacyjnych Sieciowych Społeczności Małych Artefaktów
  • okres: 2008.02.01 - 2011.04.30
  • kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • źródło: Program Ramowy (Fundusze Europejskie)

Legenda:

 • XXX - projekt aktualnie wykonywany
 • XXX - projekt do zakończenia którego pozostało nie więcej niż 365 dni