Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika Wrocławska

Komisje i zespoły

Komisja Programowa dla kierunku Informatyka na WPPT

  1. Przewodniczący Komisji: dr hab. P. Zieliński
  2. Członkowie Komisji: prof. dr hab. J. Cichoń, prof. dr hab. M. Kutyłowski, dr hab. M. Klonowski, dr M. Gębala, dr P. Kobylański, dr hab. S. Żeberski

Komisja d/s jakości kształcenia dla kierunku Informatyka

  1. Przewodniczący Komisji: dr Maciej Gębala
  2. Członkowie Komisji: prof. dr hab. J. Cichoń, prof. dr hab. M. Kutyłowski, dr hab. P. Zieliński, dr M. Gębala, dr P. Kobylański, dr hab. S. Żeberski
  3. Regulamin.

Wydziałowa Komisja d/s studiów doktoranckich

Przewodniczącą Wydziałowej Komisji jest dr hab. inż. Małgorzata Kotulska. Tutaj wymienieni są członkowie Komisji z Katedry Informatyki koordynujący studia doktoranckie w dyscyplinie Matematyka:

  1. przewodniczący: prof. dr hab. Michał Morayne
  2. członkowie: dr hab. Marek Klonowski, dr hab. P. Zieliński

Wydziałowa Komisja d/s przewodów doktorskich w dyscyplinie Matematyka

  1. Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Paweł Krupski
  2. Członkowie komisji: prof. dr hab. Jacek Cichoń, prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, prof. dr hab. Michał Morayne