Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika Wrocławska

Kadra Katedry

Kierownikiem Katedry Podstaw Informatyki Politechniki Wrocławskiej jest prof. dr hab. Jacek Cichoń. Zastępcą kierownika d/s dydaktyki jest dr Maciej Gębala

Pracownicy

 1. dr inż. Przemysław Błaśkiewicz, adiunkt
 2. mgr inż. Dominik Bojko, asystent
 3. dr inż. Liliana Bujkiewicz, starszy wykładowca
 4. prof. dr hab. Jacek Cichoń, profesor
 5. dr Maciej Gębala, starszy wykładowca
 6. dr inż. Zbigniew Gołębiewski, adiunkt
 7. mgr inż. Karol Gotfryd, asystent
 8. dr Rafał Kapelko, adiunkt
 9. dr Marcin Kik, starszy wykładowca
 10. dr hab. inż. Marek Klonowski, profesor uczelni
 11. dr Przemysław Kobylański, starszy wykładowca
 12. prof. dr hab. Paweł Krupski, profesor
 13. dr hab. inż. Łukasz Krzywiecki, adiunkt
 14. dr Przemysław Kubiak, starszy wykładowca
 15. dr Małgorzata Kuchta, adiunkt
 16. prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, profesor
 1. dr inż. Anna Lauks-Dutka, asystent
 2. dr inż. Jakub Lemiesz, adiunkt
 3. dr inż. Wojciech Macyna, starszy wykładowca
 4. dr Krzysztof Majcher, adiunkt
 5. dr Marcin Michalski, asystent
 6. prof. dr hab. Michał Morayne, profesor
 7. dr hab. Wojciech Mydlarczyk, profesor uczelni
 8. dr hab. inż. Robert Rałowski, adiunkt
 9. dr inż. Małgorzata Sulkowska, adiunkt
 10. dr inż. Piotr Syga, adiunkt
 11. dr inż. Wojciech Wodo, asystent
 12. dr Filip Zagórski, adiunkt
 13. dr inż. Marcin Zawada, adiunkt
 14. dr hab. Paweł Zieliński, profesor uczelni
 15. dr hab. Szymon Żeberski, adiunkt

Pracownicy emerytowani

 1. dr hab. Krystyna Ziętak, profesor emerytowany

Osoby zatrudnione w grantach

 1. dr inż. Marcin Kardas
 1. dr inż. Dominik Pająk

Doktoranci

 1. mgr inż. Adam Bobowski, doktorant
 2. mgr Krzysztof Grining, doktorant
 3. mgr inż. Ilya Hradovich, doktorant
 4. mgr inż. Mikita Hradovich, doktorant
 5. mgr inż. Mateusz Klimczak, doktorant
 6. mgr inż. Patryk Kozieł, doktorant
 1. mgr inż. Mateusz Marciniak, doktorant
 2. mgr inż. Marcin Plata, doktorant
 3. mgr inż. Marcin Słowik, doktorant
 4. mgr inż. Marta Słowik, doktorant
 5. mgr inż. Patryk Stopyra, doktorant

Administracja

Pracownicy administracyjni są pracownikami Wydziału.

 1. mgr Małgorzata Korzeniowska, pracownik administracyjny
 2. mgr Aldona Łozińska-Cyrska, pracownik administracyjny

Zestawienia