Department of Computer Science
FFPT, Wrocław University of Science and Technology

List of proposed diploma thesis

Od semestru letniego 2014/2015 wszystkie zgłaszane i realizowane prace dyplomowe będą znajdowały się na tej stronie. Lista prac z poprzednich semestrów jest i będzie niekompletena.
UWAGA: Od roku 2016 ma być wdrożony uczelniany system prac dyplomowych. Na razie, do początku kwietnia, wstrzymujemy się z wpisywaniem nowych tematów do naszego lokalnego systemu. Jesli on będzie działał w miarę poprawnie, to tutaj znajdzie się link do tego nowego systemu.

2016/2017
2015/2016

Rok akademicki 2016/2017

No Person Title Type Status
1D.Eng. Zbigniew GołębiewskiAnaliza i wizualizacja sieci społecznej naukowców
Analysis and visualization of the social network of scientists
inżwolna
2D.Phil. Rafał KapelkoEksperymentalne badania problemu rozmieszczania mobilnych sensorow na kwadracie.
Experimental study of the mobile sensor deployment on the square.
inżwolna
3D.Phil. Rafał KapelkoJak unikac interefencji dla sensorow w jednym wymiarze. Eksperymentalne badania
How to avoid interference in one dimensional sensor network. Experimental study.
inżwolna
4D.Phil. Przemysław KobylańskiRealizacja kolejek priorytetowych oraz ich formalna weryfikacja
The implementation of priority queues and their formal verification
inżwolna
5D.Phil. Przemysław KobylańskiImplementacja w języku Haskell interpretera języka Prolog z odraczaniem celów
Haskell implementation of Prolog with goal freezing
inżzarezerwowana
6D.Phil. Przemysław KobylańskiPakiet do modelowania połączeń kolejowych i jego formalna weryfikacja
Package for modeling railway network and its formal verification
inżzarezerwowana
7D.Phil. hab. Paweł ZielińskiProjekt i implementacja systemu analizy statystycznej dla aplikacji webowej...
Design and implementation of statistical analysis system for web application.
inżzarezerwowana
8D.Eng. Zbigniew GołębiewskiRachunek lambda w służbie ludzkości
Save the people with lambda calculus
mgrwolna
9D.Phil. Przemysław KobylańskiAlgorytmy filtrowania oparte na rozszerzonych automatach skończonych
Filtering algorithms based on extended finite machines
mgrwolna

Rok akademicki 2015/2016

No Person Title Type Status
1D.Phil. Rafał KapelkoEksperymentalne badania problemu rozmieszczania mobilnych sensorow na kwadracie.
Experimental study of the mobile sensor deployment on the square.
inżwolna
2D.Phil. Krzysztof MajcherSymulator maszyny Turinga
Turing machine simulator
inżwolna
3D.Phil. Krzysztof MajcherSymulator sieci wieloprocesorowej
Multiprocessor network simulator
inżwolna
4Prof. D.Phil. hab. Jacek CichońAutomatyzacja procesu generowania drzew w Blenderze
Automating the process of generating trees in Blender
inżzarezerwowana
5D.Phil. Maciej GębalaAplikacja ilustrująca konstruowanie kodów uniwersalnych
Application to illustrate the construction of universal codes
inżzarezerwowana
6D.Phil. Maciej GębalaAplikacja mobilna LiquidSeek na platformę Android
Mobile LiquidSeek application for Android
inżzarezerwowana
7D.Phil. Maciej GębalaAplikacja do upraszczania śladów GPS
Simplification of GPS tracks
inżzarezerwowana
8D.Phil. Maciej GębalaAplikacja ilustrująca algorytm tworzenia grafu widoczności
An application illustrating the algorithm for creating visibility graph
inżzarezerwowana
9D.Phil. Maciej GębalaMetody sterowania ramieniem robota o 3 stopniach swobody
Control methods for robot arm with 3 degrees of freedom
inżzarezerwowana
10D.Phil. Maciej GębalaSprawdzanie poprawności odnośników w witrynach internetowych
Validation of links on websites
inżzarezerwowana
11D.Phil. Maciej GębalaMobilna aplikacja kontrolująca wydatki
The mobile application controlling expenses
inżzarezerwowana
12D.Phil. Maciej GębalaUproszczenie pisania programów sterujących systemami wbudowanymi dla RaspberryPi
Simplification of writing programs for embedded systems for RaspberryPi
inżzarezerwowana
13D.Phil. Maciej GębalaEdytor strukturalny z programowalnym systemem podpowiedzi
Structural editor system with a system of programmable hints
inżzarezerwowana
14D.Phil. Marcin KikGra strategiczna 3d w Unity
3D strategy game in Unity
inżzarezerwowana
15D.Phil. Marcin KikInteraktywny symulator procesów CSP
Interactive simulator of CSP processes
inżzarezerwowana
16D.Phil. Marcin KikDysk internetowy z możliwością wyszukiwania plików po ich zawartości
File hosting service with possibility of searching files by their content
inżzarezerwowana
17D.Phil. Marcin KikTrójwymiarowa gra zręcznościowa w języku Go
Three-dimensional skill game in Go
inżzarezerwowana
18D.Eng. hab. Marek KlonowskiEnergetycznie efektywne algorytmy dla sieci radiowych
Energy efficient algorithms for wireless networks
inżzarezerwowana
19D.Eng. hab. Marek KlonowskiSystem autoryzacji użytkowników oparty o biometrię twarzy
User authentication system based on facial biometrics
inżzarezerwowana
20D.Eng. hab. Marek KlonowskiTechniki anonimizacji komunikacji w sieciach P2P
Anonymisation techniques of communication in P2P networks
inżzarezerwowana
21D.Phil. Przemysław KobylańskiProjekt i realizacja silnika graficznego dla efektów cząsteczkowych
Design and implementation of graphics engine for particle effects
inżzarezerwowana
22D.Phil. Przemysław KobylańskiRealizacja algorytmów sortowania i wyszukiwania oraz ich formalna weryfikacja
Implementation of sorting and searching algorithms and their formal verification
inżzarezerwowana
23D.Phil. Mirosław KorzeniowskiSystem sprzedaży biletów koordynujący pracę wolontariuszy podczas imprezy
Ticket presale system for coordination of volunteers during a closed mass event.
inżzarezerwowana
24D.Eng. Anna Lauks-DutkaObliczanie kodów HMAC na dużych plikach z wykorzystaniem niezaufanego serwera
Computing of HMAC for large files using an untrusted server
inżzarezerwowana
25D.Eng. Anna Lauks-DutkaKomunikacja pomiędzy serwisami internetowymi przy użyciu platformy CMS Drupal 7
Communication between web services using the CMS Drupal 7 platform
inżzarezerwowana
26D.Eng. Wojciech MacynaSystem zarządzania siecią multipleksów
Network multiplexes management system
inżzarezerwowana
27D.Eng. Wojciech MacynaSystem do obsługi rezerwacji obiektów sportowych
The system supporting the reservation of sport facilities
inżzarezerwowana
28D.Eng. Wojciech MacynaTworzenie aplikacji typu 'Single Page App' na podstawie porównywarki cenowej
'Single Page App' on the basis of price comparison services
inżzarezerwowana
29D.Eng. Wojciech MacynaSystem do obsługi wypożyczalni samochodów
A system supporting the car rental management
inżzarezerwowana
30D.Eng. Wojciech MacynaSystem do analizowania kosztów użytkowania samochodów
System for analyzing of the car exploatation costs
inżzarezerwowana
31D.Eng. Wojciech MacynaWykorzystanie systemów BI do analizy danych dla sieci stacji benzynowych
The use of BI systems for analyzing data of petrol stations
inżzarezerwowana
32D.Eng. Wojciech MacynaAplikacja webowa wspierająca metodologię SCRUM
The web application supporting SCRUM methodology
inżzarezerwowana
33D.Eng. Wojciech MacynaAplikacja mobilna do przeprowadzania ankiet
The mobile application for carrying out questionnaires
inżzarezerwowana
34D.Eng. Wojciech MacynaSystem do obsługi wynajmu pokoi gościnnych
The system supporting the guest rooms renting management
inżzarezerwowana
35D.Eng. Wojciech MacynaElektroniczny dziennik treningowy dla sportowców
Electronic training log for athletes
inżzarezerwowana
36D.Eng. Wojciech MacynaSystem do obsługi prywatnego gabinetu lekarskiego
The system supporting doctor's office management
inżzarezerwowana
37D.Phil. Krzysztof MajcherModelowanie zachowania tłumu za pomocą automatów komórkowych.
Modeling the behavior of the crowd using cellular automata.
inżzarezerwowana
38D.Phil. Krzysztof MajcherProgram do obsługi magazynu
A program for warehouse managment
inżzarezerwowana
39D.Eng. Robert Rałowskiaplikacja bazodanowa pełniąca funkcję kalendarza z organizerem
aplikacja bazodanowa pełniąca funkcję kalendarza z organizerem
inżzarezerwowana
40D.Eng. Małgorzata SulkowskaUniwersalne algorytmy stopingowe dla zbiorów częściowo uporządkowanych
Universal stopping algorithms for partially ordered sets
inżzarezerwowana
41D.Phil. Filip ZagórskiBezpieczny komunikator internetowy
Secure messaging service
inżzarezerwowana
42D.Phil. hab. Paweł ZielińskiRównoległe implementacje wybranych algorytmów numerycznej algebry liniowej
Parallel implementation of selected algorithms of numerical linear algebra
inżzarezerwowana
43D.Phil. hab. Paweł ZielińskiAplikacja do obliczania zwężek pomiarowych
Application for computing pressure differential devices
inżzarezerwowana
44D.Phil. hab. Paweł ZielińskiWizualizacja chmury słów
Visualization of clouds of words
inżzarezerwowana
45D.Phil. hab. Szymon ŻeberskiProjekt i implementacja algorytmu rozpoznawania mowy
Design and implementation of speech recognition algorithm
inżzarezerwowana
46Prof. D.Phil. hab. Jacek CichońAutomatyzacja procesu generowania płatków śniegu w Blenderze
Automating the process of generating snowflakes in Blender
inżwykonywana
47Prof. D.Phil. hab. Jacek CichońSystem obsługi przychodni stomatologicznej
Computer system service dental clinic
inżwykonywana
48Prof. D.Phil. hab. Jacek CichońAutomatyzacja procesu generowania wybranego gatunku kwiatów w Blenderze
Automating the process of generating of a selected species of flowers in Blender
inżwykonywana
49Prof. D.Phil. hab. Mirosław KutyłowskiTPM 1.2 - przewodnik użytkownika
TPM 1.2 - User Guide
inżwykonywana
50D.Eng. Anna Lauks-DutkaSystem do zarządzania wydarzeniami sportowymi
System for sport events management
inżwykonywana
51D.Eng. Jakub LemieszElektroniczny system egzaminowania z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
Examination system based on mobile devices
inżwykonywana
52D.Eng. Jakub LemieszEfektywna analiza struktury sieci z wykorzystaniem systemu Akka
Effective analysis of the network structure based on Akka system
inżwykonywana
53D.Eng. Jakub LemieszBiuro rachunkowe online
Accounting Office Online
inżwykonywana
54D.Eng. Jakub LemieszSystem wspomagania zarządzania agencją ochrony osób i mienia
Management system for a security agency
inżwykonywana
55D.Eng. Robert RałowskiAplikacja mobilna do sprawdzania poprawności odnośników w witrynach internetowyc
Mobile application check correctness of references of the websites.
inżwykonywana
56D.Phil. Filip ZagórskiSystem geolokalizacji zapewniający prywatność użytkowników
Geolocation system that ensures user privacy
inżwykonywana
57D.Phil. Filip ZagórskiBezpieczeństwo aplikacji webowych
Web applications security
inżwykonywana
58D.Phil. Filip ZagórskiKosmiczne króliki - logiczna gra na platformy mobilne
Space rabbits - puzzle game for mobile platforms
inżwykonywana
59D.Phil. Filip ZagórskiBezpieczeństwo aplikacji mobilnych
Security of mobile applications
inżwykonywana
60D.Phil. Filip ZagórskiWeryfikowalny schemat głosowania wykorzystujący oblivious-transfer
Verifiable voting scheme using oblivious-transfer
inżwykonywana
61D.Phil. Filip ZagórskiRisk Limiting Audits
Risk Limiting Audits
inżwykonywana
62D.Eng. Marcin ZawadaFraktalne generowanie terenu w czasie rzeczywistym
Real-Time Fractal Terrain Generation
inżwykonywana
63D.Eng. Marcin ZawadaMobilny system obsługi dokumentów dla firm
Mobile document management system for companies
inżwykonywana
64D.Eng. Marcin ZawadaAutomatyzacja pokoju z wykorzystaniem Arduino oraz Raspberry Pi, sterowane za po
Room Automation using Arduino and Raspberry Pi, Controlled by Android phone
inżwykonywana
65D.Eng. Marcin ZawadaBiblioteka Scalowa służąca do transformacji XML
Library for transforming XML in Scala
inżwykonywana
66D.Eng. Marcin ZawadaAplikacja mobilna gry miejskiej
Mobile application for street games
inżwykonywana
67D.Eng. Marcin ZawadaMobilna aplikacja 'ulubione miejsca'
Mobile application ''favorite places''
inżwykonywana
68D.Eng. Marcin ZawadaAplikacja do zarządzania przepisami kulinarnymi
An application to manage cook's recipes
inżwykonywana
69D.Eng. Marcin ZawadaPlatforma webowa do planowania i zarządzania projektami
Web platform for planning and project management
inżwykonywana
70D.Eng. Marcin ZawadaAplikacja do współdzielenia i oceniania opisów filmów
Application for sharing and grading movies descriptions
inżwykonywana
71D.Eng. Marcin ZawadaMobilna aplikacja turystyczna
Mobile application for tourists
inżwykonywana
72Prof. D.Phil. hab. Jacek CichońGenerowanie realistycznych map terenu
Realistic terrain map generation
inżzakończona
73Prof. D.Phil. hab. Jacek CichońSystem obiegu dokumentów pomiędzy kancelarią adwokacką oraz jej klientami
A system for circulation of documents between the law firm and its clients
inżzakończona
74D.Phil. Rafał KapelkoEksperymentalne badania problemu rozmieszczania mobilnych sensorow na odcinku
Experimental study of the mobile sensor deployment on the unit interval
inżzakończona
75D.Phil. Przemysław KobylańskiRównoległa implementacja maszyny języka Oz
Implementation of a Parallel Virtual Machine for the Oz Programing Language
inżzakończona
76D.Phil. Mirosław KorzeniowskiAplikacja internetowa pełniąca rolę backlogu
An internet application acting as a backlog.
inżzakończona
77D.Phil. Mirosław KorzeniowskiAnaliza bukmacherska meczy piłki nożnej.
Analysis of betting strategies on football games
inżzakończona
78D.Phil. Mirosław KorzeniowskiWyszukiwarka pracy oparta o algorytm stabilnych skojarzeń Gale-Shapley'a.
Job searching engine based on Gale-Shapley stable matching algorithm
inżzakończona
79D.Phil. Mirosław KorzeniowskiSymulacja synchronizacji danych pomiędzy serwerami baz danych.
Simulation of data synchronization between database servers.
inżzakończona
80D.Phil. hab. Szymon ŻeberskiAlgorytmy układania kostki Rubika i ich wizualizacja
Algorithms for solving Rubik's Cube and their visualization
inżzakończona
81Prof. D.Phil. hab. Jacek CichońAsymetryczne protokoły wyboru lidera
Asymmetric leader election protocols
mgrwolna
82D.Phil. Maciej GębalaSumy cyfr w liczbach
Digit sums in numbers
mgrwolna
83D.Eng. Zbigniew GołębiewskiAsymptotic enumeration of vertices by distance from leaves in trees
Asymptotic enumeration of vertices by distance from leaves in trees
mgrwolna
84D.Eng. Zbigniew GołębiewskiCombinatorial explosion in concurrent systems
Combinatorial explosion in concurrent systems
mgrwolna
85D.Eng. Wojciech MacynaPrzechowywanie kolumnowych baz danych na dyskach SSD
Storage of columnar databases on SSD discs
mgrwolna
86D.Eng. Wojciech MacynaPrzechowywanie danych zorientowanych kolumnowo na pamięci flash
Column-oriented data storage on flash memory
mgrwolna
87D.Phil. Filip ZagórskiSide channel attacks on cryptographic schemes
Side channel attacks on cryptographic schemes
mgrwolna
88D.Phil. Maciej GębalaGenerator liczb pseudolosowych oparty na wielowymiarowym automacie komórkowym
Pseudorandom number generator based on multi-dimensional cellular machine
mgrzarezerwowana
89D.Phil. Maciej GębalaWybrane algorytmy trójwymiarowej geometrii obliczeniowej
Selected three-dimensional computational geometry algorithms
mgrzarezerwowana
90D.Phil. Maciej GębalaAutomatyczne sterowanie inteligentnym domem
Automatic control of smart home
mgrzarezerwowana
91D.Phil. Maciej GębalaBezpieczeństwo aplikacji WWW
Webapplication security
mgrzarezerwowana
92D.Phil. Maciej GębalaTiming attack resistant implementation of RSA
Timing attack resistant implementation of RSA
mgrzarezerwowana
93D.Phil. Maciej GębalaAsymetryczny algorytm wyboru lidera
Asymmetric Leader Election Algorithm
mgrzarezerwowana
94D.Phil. Przemysław KobylańskiOgraniczenia geometryczne na k-wymiarowych obiektach
The geometrical constraints on k-dimensional objects
mgrzarezerwowana
95D.Phil. Mirosław KorzeniowskiRównoległe przetwarzanie sygnałów dźwiękowych na karcie graficznej.
Parallel Auio processing on a GPU card.
mgrzarezerwowana
96D.Phil. Mirosław KorzeniowskiSilnik symulatora ruchu ulicznego w oparciu o technologię CUDA
A CUDA based traffic symulator engine.
mgrzarezerwowana
97D.Phil. Mirosław KorzeniowskiSynchronizacja wielu serwerów za pomocą algorytmów reconciliation i rumor spread
Synchronization of multiple servers using reconciliation and rumor spreading.
mgrzarezerwowana
98D.Phil. Przemysław KubiakZabezpieczanie plików wideo przy pomocy znaków wodnych
Protecting video files with digital watermarks
mgrzarezerwowana
99D.Phil. Przemysław KubiakAnaliza bezpieczeństwa mechanizmów uwierzytelniania federacyjnego
Security analysis of federated authentication mechanism
mgrzarezerwowana
100D.Phil. Przemysław KubiakAndroid - architektura bezpieczeństwa
Android - security architecture
mgrzarezerwowana
101D.Phil. Krzysztof MajcherMetoda PCA w analizie danych
PCA method in data analysis
mgrzarezerwowana
102D.Phil. hab. Paweł ZielińskiZastosowanie układów GPU w rozwiązywaniu problemów dyskretnej optymalizacji
Application of GPUs in solving the discrete optimization problems
mgrzarezerwowana
103D.Phil. hab. Paweł ZielińskiZastosowanie programowania z więzami do problemów szeregowania
Application of programming with constraints to scheduling problems
mgrzarezerwowana
104D.Phil. hab. Paweł ZielińskiUogólnione zagadnienie przydziału
Generalized assignment problem
mgrzarezerwowana
105D.Phil. hab. Paweł ZielińskiWybrane problemy odpornej optymalizacji dyskretnej z możliwością modyfikacji
Selected problems of robust discrete optimization with recourse
mgrzarezerwowana
106D.Phil. hab. Paweł ZielińskiIntergracja języka GNU MathProg i pakietu GLPK z solverem CPLEX
Integration of GNU Math Prog language and GLPK package with CPLEX solver
mgrzarezerwowana
107Prof. D.Phil. hab. Jacek CichońAlgebraiczne captcha
Algebraic Captcha
mgrwykonywana
108Prof. D.Phil. hab. Jacek CichońMetody analizy topologii witryn WWW
Methods of analysis of the topology of Web sites
mgrwykonywana
109D.Phil. Przemysław KobylańskiStatyczna analiza kodu
Static code analysis
mgrwykonywana
110Prof. D.Phil. hab. Mirosław KutyłowskiModern electronic identity document: PACE
Modern electronic identity document: PACE
mgrwykonywana
111Prof. D.Phil. hab. Mirosław KutyłowskiModern electronic identity document: credential system
Modern electronic identity document: credential system
mgrwykonywana
112Prof. D.Phil. hab. Mirosław KutyłowskiModern electronic identity document: domain signature
Modern electronic identity document: domain signature
mgrwykonywana
113Prof. D.Phil. hab. Mirosław KutyłowskiModern electronic identity document: terminal authentication
Modern electronic identity document: terminal authentication
mgrwykonywana
114Prof. D.Phil. hab. Mirosław KutyłowskiModern electronic identity document: domain authentication
Modern electronic identity document: domain authentication
mgrwykonywana
115D.Eng. Robert RałowskiOsobliwe podzbiory przestrzeni euklidesowych
Singular subsets of the Euclidean spaces
mgrwykonywana
116D.Phil. Filip ZagórskiVoice authentication library
Voice authentication library
mgrwykonywana
117D.Eng. Marcin ZawadaAlgorytmy rozpoznawania obrazów
Algorithms for image recognition
mgrwykonywana