Department of Computer Science
FFPT, Wrocław University of Science and Technology

List of proposed diploma thesis

Od semestru letniego 2014/2015 wszystkie zgłaszane i realizowane prace dyplomowe będą znajdowały się na tej stronie. Lista prac z poprzednich semestrów jest i będzie niekompletena.
UWAGA: Od roku 2016 ma być wdrożony uczelniany system prac dyplomowych. Na razie, do początku kwietnia, wstrzymujemy się z wpisywaniem nowych tematów do naszego lokalnego systemu. Jesli on będzie działał w miarę poprawnie, to tutaj znajdzie się link do tego nowego systemu.

2017/2018
2016/2017

Rok akademicki 2017/2018

No Person Title Type Status

Rok akademicki 2016/2017

No Person Title Type Status
1D.Eng. Zbigniew GołębiewskiAnaliza i wizualizacja sieci społecznej naukowców
Analysis and visualization of the social network of scientists
inżwolna
2D.Phil. Rafał KapelkoEksperymentalne badania problemu rozmieszczania mobilnych sensorow na kwadracie.
Experimental study of the mobile sensor deployment on the square.
inżwolna
3D.Phil. Rafał KapelkoJak unikac interefencji dla sensorow w jednym wymiarze. Eksperymentalne badania
How to avoid interference in one dimensional sensor network. Experimental study.
inżwolna
4D.Phil. Przemysław KobylańskiRealizacja kolejek priorytetowych oraz ich formalna weryfikacja
The implementation of priority queues and their formal verification
inżwolna
5D.Phil. Przemysław KobylańskiImplementacja w języku Haskell interpretera języka Prolog z odraczaniem celów
Haskell implementation of Prolog with goal freezing
inżzarezerwowana
6D.Phil. Przemysław KobylańskiPakiet do modelowania połączeń kolejowych i jego formalna weryfikacja
Package for modeling railway network and its formal verification
inżzarezerwowana
7D.Phil. hab. Paweł ZielińskiProjekt i implementacja systemu analizy statystycznej dla aplikacji webowej...
Design and implementation of statistical analysis system for web application.
inżzarezerwowana
8D.Eng. Zbigniew GołębiewskiRachunek lambda w służbie ludzkości
Save the people with lambda calculus
mgrwolna
9D.Phil. Przemysław KobylańskiAlgorytmy filtrowania oparte na rozszerzonych automatach skończonych
Filtering algorithms based on extended finite machines
mgrwolna