Katedra Informatyki
WPPT, Politechnika Wrocławska


Lista pracowników katedry


Lp Imie i Nazwisko Tytuł Stanowisko
1 Przemysław Błaśkiewicz dr inż. adiunkt
2 Jacek Cichoń prof. dr hab. profesor zwyczajny
3 Maciej Gębala dr adiunkt
4 Zbigniew Gołębiewski dr inż. adiunkt
5 Lucjan Hanzlik dr inż. asystent
6 Rafał Kapelko dr adiunkt
7 Marcin Kik dr adiunkt
8 Marek Klonowski dr hab. inż. profesor nadzwyczajny
9 Przemysław Kobylański dr adiunkt
10 Paweł Krupski prof. dr hab. profesor zwyczajny
11 Łukasz Krzywiecki dr inż. adiunkt
12 Przemysław Kubiak dr adiunkt
13 Mirosław Kutyłowski prof. dr hab. profesor zwyczajny
14 Anna Lauks-Dutka dr inż. asystent
15 Jakub Lemiesz dr inż. adiunkt
16 Wojciech Macyna dr inż. starszy wykładowca
17 Krzysztof Majcher dr adiunkt
18 Michał Morayne prof. dr hab. profesor zwyczajny
19 Robert Rałowski dr inż. adiunkt
20 Małgorzata Sulkowska dr inż. adiunkt
21 Piotr Syga dr inż. asystent
22 Filip Zagórski dr adiunkt
23 Marcin Zawada dr inż. adiunkt
24 Paweł Zieliński dr hab. profesor nadzwyczajny
25 Szymon Żeberski dr hab. adiunkt