Department of Fundamentals of Computer Science


Wrocław University of Science and Technology

List of proposed diploma thesis

Od semestru letniego 2014/2015 wszystkie zgłaszane i realizowane prace dyplomowe będą znajdowały się na tej stronie. Lista prac z poprzednich semestrów jest i będzie niekompletena.
UWAGA: Od roku 2016 ma być wdrożony uczelniany system prac dyplomowych. Na razie, do początku kwietnia, wstrzymujemy się z wpisywaniem nowych tematów do naszego lokalnego systemu. Jesli on będzie działał w miarę poprawnie, to tutaj znajdzie się link do tego nowego systemu.

2024/2025
2023/2024

Rok akademicki 2024/2025

No Person Title Type Status

Rok akademicki 2023/2024

No Person Title Type Status