Department of Fundamentals of Computer Science


Wrocław University of Science and Technology

Prof. D.Phil. hab. Mirosław Kutyłowski

fotografia
  • Position: professor
  • Contact
  • Consultations
    1. Tue., 09:00 - 10:00, room: TEAMS/ONLINE (proszony wstepny kontakt emailowy dla utworzenia prywatnego kanału w Teams)
    2. Thu., 11:00 - 13:00, room: TEAMS/ONLINE (proszony wstepny kontakt emailowy dla utworzenia prywatnego kanału w Teams)
    3. Fri., 15:00 - 16:00, room: TEAMS/ONLINE (proszony wstepny kontakt emailowy dla utworzenia prywatnego kanału w Teams)
 
;