Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski

fotografia
 
;