Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika Wrocławska

Aplety dla uczniów

Transformacje wykresu funkcji

Na poniższym wykresie znajduje się wykres funkcji zadanej wzorem $y=\sin(a\,x+b)$.
Po uruchomieniu tej strony parametry $a$ i $b$ przyjmują wartości $a=1$ i $b=0$. Widzisz więc wykres funkcji $y=\sin(x)$.


Zmień samodzielnie za pomocą suwaków wartości parametrów $a$ i $b$. Spróbuj zrozumieć jak wypływają ona na wykres funkcji.