Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika Wrocławska

Aplety dla uczniów

Funkcje liniowe

Na poniższym wykresie znajduje się wykres funkcji zadanej wzorem $y=a\,x+b$. Funkcje tej postaci nazywają się funkcjami liniowymi. Po uruchomieniu tej strony parametry $a$ i $b$ przyjmują wartości $a=2$ i $b=1$. Widzisz więc na początku wykres funkcji $y=2\,x+1$.


Zmień samodzielnie za pomocą suwaków wartości parametrów $a$ i $b$. Widzisz że parametr $a$ (zwany parametrem kierunkowym) wpływa kąt nachylenia prostej, która jest wykresem funkcji liniowej do osi współrzędnych OX.

Więcej: Wikipedia