Department of Fundamentals of Computer Science


Wrocław University of Science and Technology

Archives of News

 1. 2024-03-21 Doktorat Michała Kukowskiego 2024-03-21 [ogólny]
  W dniu dzisiejszym (21-03-2024) Rada Dyscypliny Informatyka i Telekomunikacja nadała mgr Michałowi Kukowskiemu stopień doktora. Jego promotorem był prof. Jacek Cichoń zaś promotorem pomocniczym, który sprawował nad nim bezpośrednią opiekę naukową, był dr Wojciech Macyna.
 2. 2024-01-02 Dr Wojciech Wodo laureatem nagrody Quintus 2023-12-15 [ogólny]
  Dr W. Wodo został jednym z 42 laureatów nagrody Quintus Politechniki Wrocławskiej przyznawanej za działaność dydaktyczną. Zwycięzców tej nagrody typował samorząd studencki. O szczegółach tej nagrody można przeczytać na stronach PWr.
 3. 2023-12-13 Doktorat Patryka Kozieła 2023-12-13 [ogólny]
  W dniu dzisiejszym mgr Patryk Kozieł obronił pracę doktorską. Jego promotorem był prof. Mirosław Kutyłowski. Oficjalnie stopień doktora otrzyma w przyszłym tygodniu, po zatwierdzeniu przez Radę Dyscypliny Naukowej na naszym Wydziale.
 4. 2023-12-13 Wyróżnienie pracy magisterskiej w konkursie PTI 2023-12-13 [ogólny]
  Nasza absolwentka, Pani Karolina Bąk, otrzymała wyróżnienie w XL konkursie PTI na najlepszą pracę magisterską z informatyki. Pracę napisała pod kierunkiem dra hab. Łukasza Krzywieckiego.
 5. 2023-11-24 Dr Małgorzata Sulkowska laureatem konkursu NCN OPUS 25 2023-11-23 [ogólny]
  W dniu 23.11.2023 NCN, w ramach konkursu OPUS 25, przyznał dr Małorzacie Sulkowskiej środki na relizację projektu badawczego pt. "Nowoczesne narzędzia analizy sieci złożonych". Do tego konkursu w grupie "Informatyka i Technologie Informacyjne" złożonych zostało 40 wniosków. Projekt dr Sulkowskiej znalazł się w grupie 4 finansowanych projektów.
 6. 2023-11-16 Dr Wojciech Wodo laureatem nagrody Lwa Politechniki 2023-11-15 [ogólny]
  Dr inż. Wojciech Wodo, Opiekun Dyskusyjnego Klubu Filmowego PWr, otrzymał nagrodę "Lew Politechniki" za zaangażowanie w pracę na rzecz uczelni, a w szczególności w rozwój kultury filmowej na Politechnice. Jest autorem wniosku w konkursie Polytechnica Nova, dzięki któremu odrestaurowana została historyczna sala 329 w bud. A-1, w której odbywają się pokazy w ramach DKF.
 7. 2023-11-16 Doktor Jakub Lemiesz laureatem konkursu MINIATURA 7 2023-11-11 [ogólny]
  Dr inż. Jakub Lemiesz został laureatem konkursu NCN "Miniatura 7". Realizować będzie projekt badawczy o nazwie "Homorficzne szkice danych uwzględniające porządek".
 8. 2023-11-16 Doktor Z. Gołębiewski laureatem konkursu MINIATURA 7 2023-11-11 [ogólny]
  Dr inż. Zbigniew Gołębiewski został laureatem konkursu NCN "Miniatura 7". Realizować będzie projekt badawczy o nazwie "Asymptotyka liczby grafów o ograniczonym twen-width".
 9. 2023-11-13 Nagrody dla dyplomantów dra W. Wodo !!! 2023-11-13 [ogólny]

  Kilka prac dyplomowych, których promotorem był dr inż. Wojciech Wodo, uzyskały nagrody bądź wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez wrocławski oddział Stowarzyszenie Elektryków Polskich w roku akademickim 2022/2023 (link):

  Prace inżynierskie

  I nagroda : Inż. Skrobas Adrian, „Wykrywanie żywotności twarzy w przestrzeni 3D uzyskanej z mapy głębi z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego zapobiegające kradzieży tożsamości”

  III nagroda – równorzędna dla 2 prac Inż. Bartłomiej Marek, „System uwierzytelniania i identyfikacji użytkownika na podstawie biometrii behawioralnej błędów popełnianych w trakcie pisania”. Dodatkowo pan B. Marek został laureatem konkursu Top10 na Najlepszego Absolwenta WIT

  Prace magisterskie

  Wyróżnienie Mgr inż. Patryk Mróz, „Implementacja oraz analiza protokołów FIDO\FIDO2 z użyciem kluczy fizycznych”

  Konkurs na najlepszą pracę dyplomową TT-CS Hi Tech 2023 mgr Patryk Mróz, "Implementacja oraz analiza protokołów FIDO\FIDO2 z użyciem kluczy"

 10. 2023-03-29 Medal Kopernika dla prof. Kutyłowskiego 2023-03-28 [ogólny]
  Prof. Mirosław Kutyłowski otrzymał w dniu 28.03.2023 medal Mikołaja Kopernika od Związku Banków Polskich.
 11. 2023-03-27 Praca dra Jakuba Lemiesza na konferencji VLDB 2023 2023-02-27 [ogólny]
  Praca dra Jakuba Lemiesza pt. ,,Efficient framework for operating on data sketches" została przyjęta na świetną konferencję "49th International Conference on Very Large Data BasesVancouver, Canada - August 28 to September 1, 2023"
 12. 2023-03-13 Wyróżnienie dr Małgorzaty Sulkowskiej w konkursie im. E. Szymańskiej 2023-03-10 [ogólny]
  Dr Małgorzata Sulkowska otrzymała wyróżnienie w IV edycji konkursu im. Edyty Szymańskiej, organizowanym przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 13. 2023-03-13 Etat profesora PWr 2023-03-13 [ogólny]
  W dniu 13.03.2022 Rektor Arkadiusz Wójs podpisał nominację dra M. Gębali, prodziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, na stanowisko profesora dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej.
 14. 2022-07-13 Doktorat Dominika Bojko 2022-07-13 [ogólny]
  W dniu 12.07.2022 Rada Dyscypliny Matematyka Politechniki Wrocławskiej nadała stopnień doktora Dominikowi Bojko. Przedstawił on rozprawę pt. "Selected Topics on Randomized Algorithms". Jego promotorem był. prof. Jacek Cichoń.
 15. 2022-04-28 Warsztaty "Computer Security & Cybersecurity Challenges 2022" 2022-05-12 [ogólny]
  W dniach 12-13 maja 2022 roku w siedzibie PAN – Centrum Naukowego w Paryżu, odbędzie się pierwsza edycja warsztatów Computer Security & Cybersecurity Challenges 2022 poświęconych cyberbezpieczeństwu. Warsztaty są organizowane przez Katedrę Podstaw Informatyki z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PWr oraz PAN Stację Naukową w Paryżu (głównym organizatorem z naszej Katedry jest dr. W. Wodo). Głównym celem tego wydarzenia jest stworzenie międzynarodowej przestrzeni do wymiany wiedzy i najnowszych doświadczeń dla młodych naukowców w obszarze bezpieczeństwa komputerowego, prywatności czy kryptografii.
 16. 2022-04-28 Konferencja "Przełomowe Technologie Teleinformatyczne" 2022-05-11 [ogólny]
  W konferencji "Przełomowe technologie teleinformatyczne" organizowanej przez PTI, która odbędzie się w dniu 11.05.2022 w Centrum Kopernika w Warszawie, w panelu poświęconym Kryptografii Kwantowej wezmą udział pracownicy naszej Katedry: Jacek Cichoń i Mirosław Kutyłowski. M. Kutyłowski wygłosi wykład wstępny zaś J. Cichoń będzie przewodniczył dyskusji panelowej.
 17. 2021-12-06 Nagroda za pracę magisterską mgr Bartosza Drzazgi 2021-12-05 [ogólny]
  Praca magisterska naszego studenta, Bartosza Drzazgi, napisana pod kierunkiem dra hab. Łukasza Krzywieckiego, otrzymała wyróżnienie w XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki. Temat pracy: Isogeny-based cryptography – chosen schemes.
 18. 2021-11-09 Przeniesienie święta Politechniki Wrocławskiej 2021-11-15 [ogólny]
  Z powodu pandemii Rektor przeniósł Święto Politechniki, odbywające się tradycyjnie w dniu 15 listopada, na marzec 2022r.
 19. 2021-11-09 Godziny Dziekańskie 2021-11-17 [ogólny]
  W środę 17.11.2021 w godz. 11:00 - 13:00 mamy godziny dziekańskie ogłoszone w celu umożliwienia studentom udziału w Akademickich Targach Pracy.
 20. 2021-10-18 Prodziekani Wydziału Informatyki i Telekomunikacji 2021-10-18 [ogólny]
  Rektor naszej Uczelni powołał dzisiaj (18/10/2021) prodziekanów naszego nowego Wydziału. Z naszego zespołu powołany na to stanowisko został dr Maciej Gębala !!!.
  Dokładniej: jest on jednym z trzech prodziekanów WIT d/s kształcenia i dydaktyki. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie powitajmy-prodziekanow
 21. 2021-07-02 Doktorat Karola Gotfryda 2021-07-02 [ogólny]
  W dniu 02.07.2021 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Karola Gotfryda. Wszyscy obecni członkowie komisji jednogłośnie zagłosowali za nadaniem mu stopnia doktora nauk matematycznych. Za kilka dni odbędzie się posiedzenie odpowiedniej Rady Naukowej, która zatwierdzi decyzję komisji, zatem za kilka dni Karol Gotfryd będzie doktorem !!!.
 22. 2021-06-23 Może kogoś zainteresuje ta oferta pracy na PWr ???? 2021-06-23 [dla studentów]
  Studium Języków Obcych poprosiło mnie o rozpropagowanie między Was oferty pracy: http://ofertypracy.pwr.wroc.pl/SitePages/szczegoly2.aspx?jobid=3033&fbclid=IwAR2Xt-gHD7BqpDrV3k3amlQTCGW_PTJD_A-uEA0PpKNfQJvX5mkoe3CcxTY Może na jakiś rok/dwa to może mieć sens dla kogoś z Was (trzeba mieć skończony pierwszy etap studiów informatycznych)
 23. 2021-06-18 Terminy wpisywania zaliczeń 2021-06-23 [dla kadry]
  Pamiętajcie o wpisaniu wszystkich zaliczeń do dnia 23.06.2021
 24. 2021-05-10 Możliwość poprowadzenia zajęć z informatyki w semestrze zimowym. 2021-05-19 [dla studentów]
  Studium Języków Obcych PWr poszukuje chętnych do poprowadzenia wyrównawczych kursów z informatyki dla studentów zagranicznych (łącznie 2 semestry, po 60 lub 90 godzin). Nie znam stawek, ale myślę, że może to być coś interesującego. Proszę o osoby zainteresowane o kontakt ze mną (email). Filtr: osoby od III semestru w górę (I stopień) lub II etap studiów + średnia ocen powyżej 4.0. Jacek Cichoń
 25. 2021-05-10 Spotkanie poświęcone dydaktyce 2021-05-19 [dla studentów]
  W środę 19/05.2021 o godzinie 19:00 odbędzie się spotkanie (platforma ZOOM) poświęcone dydaktyce w następnych semestrach na naszym kierunkach Informatyka Algorytmiczna oraz Computer Security.
  Oto link do spotkania:
  Join Zoom Meeting https://pwr-edu.zoom.us/j/99217248999?pwd=Y3M3c3ppTytoSnZCa0M1NlY2am9ZZz09
  Zapraszamy
  Jacek Cichoń i Paweł Zieliński
 26. 2021-04-19 Profesura Pawła Zielińskiego 2021-04-06 [ogólny]
  W dniu 6 kwietnia 2021 Prezydent podpisał nominację profesorską dra hab. Pawła Zielińskiego. MAMY WIĘC NOWEGO PROFESORA W NASZEJ KATEDRZE !!!
 27. 2021-04-16 Publikacja dra Jakuba Lemiesza 2021-04-16 [ogólny]
  Praca dra Jakuba Lemiesza pt. "On the algebra of data sketches" została przyjęta na konferencję VLDB 2021 (https://vldb.org/2021/). JEST TO KONFERENCJA ZA 200 PUNKTÓW.
 28. 2020-12-17 Dostęp do wykładów 2020-12-17 [dla studentów]
  Gdyby ktoś z Was chciał uczestniczyć w wykładach na które nie jest zapisany, to proszę poprosić wykładowcę o dopisania do go listy uczestników grupy zajęciowej Teams na której wykład się odbywa. Jestem pewien, że żaden wykładowca nie odmówi dostępu. Uwaga: to nie dotyczy ćwiczeń i laboratoriów. [JCI]
 29. 2020-12-01 Laureaci programu SECUNDUS !!! 2020-12-01 [ogólny]
  Dwaj nasi koledzy: dr Piotr Syga i dr Zbyszek Gołębiewski zostali laureatami programu SECUNDUS. Znaleźli się na liście 100 młodych naukowców Politechniki Wrocławskiej którzy mieli najlepszy dorobek publikacyjny w roku 2019.
 30. 2020-11-17 Wydział Informatyki i Telekomunikacji 2020-11-17 [ogólny]
  W dniu 17.11.2020 Rektor otrzymał deklarację ośmiu katedr o gotowości przystąpienia do nowego wydziału, o nazwie Wydział Informatyki i Telekomunikacji, w skład którego, oprócz naszej Katedry, wchodzić będą cztery katedry z Wydziału Elektroniki i trzy katedry z Wydziału Informatyki i Zarządzania. Zgodnie z planami nowy wydział ma zacząć funkcjonować od 01.09.2021r.
 31. 2020-11-03 Turniej Brydżowy 2020-11-03 [ogólny]
  Nasz Dziekan podjął decyzję o zamianie tradycyjnego turnieju tenisowego WPPT turniejem brydżowym WPPT. Twierdzi, że woli brydża. Terminy i szczegóły pojawią się wkrótce na stronie Wydziału
 32. 2020-10-27 Godziny Rektorskie 2020-10-28 [ogólny]
  W dniu 28.20.2020 w godzinach 13:00 - 16:00 mamy godziny Rektorskie. GRATULACJE DLA REKTORA !!!!! [JCi]
 33. 2020-06-25 Prof. dr hab. A. Wójs nowym Rektorem Politechniki 2020-06-25 [ogólny]
  W dniu 25/06/2020 odbyły się wybory nowego Rektora naszej Politechniki. Było czterech kandydatów. ZDECYDOWANĄ większością głosów w pierwszej turze wygrał je nasz Dziekan: prof. dr hab. Arkadiusz Wójs.
 34. 2020-06-06 Dzień Rektorski: 12.06.2020 2020-06-12 [ogólny]
  W dniu 01.06.2020 J. M. Rektor ustanowił dzień 12.06.2020 (piątek) dniem rektorskim.
 35. 2020-03-10 Kontakty z pracownikami Katedry 2020-03-11 [dla studentów]
  Z związku z odwołaniem przez Rektora od dnia 11.03.2020 (aż do odwołania) bezpośrednich konsultacji, kontaktujcie się z pracownikami Katedry mailowo w we wszystkich sprawach. Jeśli wyślecie maila w czasie gdy powinny się odbywać zajęcia lub konsultacje to odpowiedź powinniście otrzymać bardzo szybko.
 36. 2020-03-10 Zarządzenie 20/2020 Rektora w sprawie koronawirusa 2020-03-11 [ogólny]
  Od dnia 11.03.2020 do odwołania odwołane są wszystkie formy zajęć ze studentami. Nie będą odbywać się bezpośrednie konsultacje. Zawieszone są zagraniczne wyjazdy służbowe. Regulacje te obowiązywać będą do odwołania.
 37. 2020-02-19 Spotkanie z Dziekanem 2020-02-25 [dla kadry]
  We wtorek 25.02.2020 o godzinie 11:15 odbędzie się spotkanie naszej kadry z Dziekanem. Poświęcone będzie przedstawieniu przez Dziekana jego wizji rozwoju uczelni.
 38. 2020-01-28 Habiitacja dra Łukasza Krzywieckiego 2020-01-24 [ogólny]
  W dniu 24.01.2020 dr Łukasz Krzywiecki otrzymał stopień doktora habilitowanego.
 39. 2019-12-11 Zmiana nazwy Katedry 2020-01-01 [ogólny]
  Od 1 stycznia 2020 r nasza Katedra będzię się nazywała Katedrą Podstaw Informatyki. Zmiana nazwy została spowodowana zmianami organizacyjnymi (katedry od 1 stycznia będą podlegać Prorektorowi d/s Nauki) - chodziło o uniknięcie kolizji nazw katedr na całej uczelni.
 40. 2019-10-30 Powołanie zastępcy kierownika Katedry 2019-11-02 [ogólny]
  Dr Maciej Gębala został powołany na stanowisko zastępcy kierownika naszej Katedry (od 02.11.2019). Do jego obowiązków należeć będzie organizacja procesu dydaktycznego.
 41. 2019-10-30 Porażka Politechnki Wrocławskiej 2019-10-30 [ogólny]
  W dni 30.10.2019 rozstrzygnięty został konkurs "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Nasza Uczelnia nie dostała sie do grupy 10 uczelni który otrzymały status uczelni badawczej. Będzie to miało dosyć istotny wpływ na finanse uczelni. Mam nadzieję, że nie przełoży się to bezpośrednio na sytuację naszej Katedry. [Jacek Cichoń]
 42. 2019-10-21 Nominacja prof. Mirosława Kutyłowskiego 2019-10-21 [ogólny]
  Profesor Mirosław Kutyłowski otrzymał od Rektora nominację na zastępcę przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej "Informatyka Techniczna". Przewodniczącym Rady jest prof. Tadeusz Więckowski.
 43. 2019-02-15 Doktoraty mgr K. Marchwickiego i W. Wodo 2019-02-14 [ogólny]
  W dniu 14.02.2019 Rada Naukowa Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk nadała stopień doktora naszym dwóm kolegom: Karolowi Marchwickiemu i Wojtkowi Wodo !!!
 44. 2019-02-12 Informatyka Algorytmiczna 2019-02-12 [ogólny]
  Od przyszłego roku nasz kierunek studiów będzie się nazywał "Informatyka Algorytmiczna". Dotyczyć to będzie tylko nowych studentów. Zostało to ustalone w dniu 12.02.2019 na spotkaniu z Rektorem Dziedzicem. Informatyka na Wydziale Elektroniki będzie się nazywała "Informatyka Techniczna". Informatyka na Wydziale Informatyki i Zarządzania będzie się nazywała "Informatyka Stosowana". [JCI]
 45. 2019-02-08 Egzamin na studia II stopnia - kierunek Algorytmika 2019-02-12 [dla studentów]
  W dniu 12.02.2019, o godzinie 11:00, w sali 322/A1 odbędzie się egzamin na studia II stopnia na sekcję Algorytmika. Do niego przystąpią absolwenci innych kierunków I stopnia niż informatyka na WPPT.
  Oto link na przykładowe zadania: test-example-2019.pdf.
 46. 2019-01-28 Big Data Analytics 2019-02-16 [dla studentów]
  W tym roku uruchamiamy nowy kierunek studiów II stopnia na WPPT o nazwie "Big Data Analytics". Liczba miejsc: 30. Język: angielski.
  Będzie on prowadzony wspólnie z fizykami. Jego celem jest takie podejście do "Big Data" które wykorzystuje narzędzia z fizyki do analizowania obserwowanych danych. Mnie więcej znaczy to tyle: oprócz standardowych narzędzi do analizy dużych zasobów danych będziemy starali się dobrać do danych możliwie dobry model; po znalezieniu dobrego modelu będziemy starali się wyznaczać (z danych) odpowiednie parametry; po wykonaniu tych czynności przystąpimy do dokładniejszej analizy danych.
  Kursy informatyczne: Stream programming; Programming and Classification, Big Data Algorithms; Functional Programming; języki: Python, Scala, Haskell
  Kursy fizyczne: Introduction to Complex System, Complex Systems Theory and Practice, Statistical Physics, Nonlinear Dynamics
  Kursy matematyczne: Elements of Probability, Advanced Topisc of Algebra (dimension reduction), Differential Equations
  Kierunek został zaplanowany z myślą o absolwentach informatyki interesujących się Big Data i fizyką; absolwentach fizyki interesujących się Big Data. Pewnie będzie też pewna liczba studentów zagranicznych(chyba utworzymy oddzielną grupę).
  Myślę, że będzie to kierunek bardzo ciekawy, no ale czy to się uda, to będę wiedział dopiero za kilka miesięcy.
  Jacek Cichoń
 47. 2019-01-28 Rada Naukowa IPI PAN 2019-01-25 [ogólny]
  W dniu 2019-01-25 prof. Mirosław Kutyłowski został wybrany w skład Rady Naukowej IPI PAN w kadencji 2019-2022. Prof. Kutyłowski był już członkiem tej Rady w poprzednich kadencjach.
 48. 2018-11-13 Godziny Rektorskie 2018-11-15 [ogólny]
  W dniu 15 listopada 2018, z okazji Święta Politechniki, w godz. 7:30 - 13:00 są ogłoszone godziny rektorskie.
 49. 2018-05-16 Staż w Banku Zachodnim WBK S.A. 2018-05-21 [dla studentów]
  Na stronie https://biurokarier.pwr.edu.pl/oferta/11837/analityk-bezpieczenstwa-it-staz znajduje się ogłoszenie o stażu na stanowisku ANALITYK BEZPIECZEŃSTWA IT. Może to kogoś z Was zainteresować [JCI]
 50. 2018-05-02 Spotkanie zespołu 2018-05-08 [dla kadry]
  We wtorek 8.05.2015 w godz. 12:15- 13:00 spotkamy się w sali seminaryjnej w sprawie przygotowań do wizyty PKA.
 51. 2018-05-02 Spotkanie pracowników Katedry z zespołem PKA 2018-05-18 [ogólny]
  W piątek 18.08.2018 w godzinach 13:15 - 14:00 w sali 312b/D1 odbędzie się spotkanie kadry Katedry Informatyki z zespołem PKA oceniającym nasz kierunek studiów. Będą w tym czasie godziny dziekańskie. [JCI]
 52. 2018-05-02 Spotkanie studentów z zespołem PKA 2018-05-18 [dla studentów]
  W piątek 19.05.2018 w godzinach 12:15 - 13:00 w sali 312b/D-1 odbędzie się spotkanie studentów Informatyki z zespołem Państwowej Komisji Rekrutacyjnej oceniającej nasz kierunek studiów. Będą w tym czasie godziny dziekańskie. Fajnie by było gdybyście licznie pojawili się na tym spotkaniu. [JCI]
 53. 2018-04-19 Wizyta PKA 2018-05-17 [ogólny]
  Został ustalony termin wizyty PKA na WPPT: odbędzie się ona w dniach 17.05.2018 (czwartek) - 19.05.2018 (sobota). [JCI]
 54. 2018-04-17 Wykład profesora Bernharda Gittenbergera z TU Wien 2018-04-18 [ogólny]
  W dniu 18.04.2018 na seminarium algorytmicznym (11:15 - 13:00, sala 215/D1) odbędzie się wykład prof. B. Gittenbergera pt. "The number of compacted binary trees with bounded right height".
 55. 2018-03-28 Wizyta prof. J. D. Mitchell'a 2018-03-26 [ogólny]
  W dniach 23.03.2018 - 28.03.2018 gościem naszej Katedry będzie prof. J. D. Mitchell ze School of Mathematics and Statistics at the University of St Andrews (Angila). Prof. J. D. Mitchell współpracuje naukowo z J. Cichoniem i M. Morayne.
 56. 2018-03-09 Przypuszczalny termin wizyty PKA 2018-05-01 [dla kadry]
  Według jeszcze nieoficjalnych wiadomości PKA pojawi się w dniach 14 - 16 maja 2018. Weźcie to pod uwagę przy planowaniu ewentualnych wyjazdów ! [JCI: 09.03.2018]
 57. 2018-03-08 Godziny Rektorskie i Dziekańskie 2018-03-13 [ogólny]
  W dni 13.03.2018 (wtorek) studenci Informatyki WPPT w godzinach 13:00 - 15:00 mają godziny Dziekańskie. W w dniu 14.03.2018 (środa) wszyscy studenci od godz.16:00 mają godziny Rektorskie [JCI]
 58. 2018-03-07 Training School "Distance Bounding Protocols" 2018-04-18 [ogólny]
  prof. M.Kutyłowski jest jednym z wykładowców Training School organizowanej w ramach europejskiej akcji COST "Distance Bounding Protocols". https://www.cryptacus.eu/en/events/training-school-2018/event/#speakers
 59. 2018-03-06 Godziny Rektorskie 2018-03-14 [ogólny]
  W dniu 14.03.2018 (środa) od godziny 15:00 są godziny Rektorskie - chodzi o obchody rocznicy Marca'68 - uwaga: ostateczną decyzję o tej godzinie 15:00 Rektor podjął dopiero w dniu 13.03.2018 [JCI]
 60. 2018-02-16 Spotkanie kadry 2018-02-20 [dla kadry]
  Zapraszam na spotkanie kadry - odbędzie się we wtorek 20.02.2018 o godzinie 11:15 w sali seminaryjnej. [JCI]
 61. 2018-02-16 Staż wakacyjny w firmie Intel 2018-02-18 [dla studentów]
  Do dnia 18.02.2018 można aplikować na staż wakacyjny w firmie Intel. Projekty do których możesz dołączyć w ramach stażu to między innymi: Cloud Solutions, Networks for SuperComputers & AI, Compilers - Developer Products Division, Artificial Intelligence Products, Secure Web Services i wiele innych. Aplikację na staż przyjmowane będą do 18.02.2018, a następnie z najlepszymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy rekrutacyjne 28.02.2018 na Politechnice Wrocławskiej. Formularz do aplikowania i szczegółowe informację znajdziecie na www.intel.pl/staze-letnie oraz https://www.facebook.com/events/205368660018444/
 62. 2018-02-16 Campus Recruitment 2018-02-13 [dla studentów]
  W dniach 13 - 14 marca w budynku C-13 rozpocznie się największe wydarzenie Biura Karier Politechniki Wrocławskiej - Campus Recruitment. ‼ Są to Targi Pracy i Praktyk organizowane specjalnie dla studentów i absolwentów! Podczas wydarzenia spotkasz przedstawicieli firm z wielu branż. Wszystkie firmy obecne na targach będą rekrutować!
 63. 2017-12-13 Nagrody Rektora 2017-12-13 [ogólny]
  W dniu 13.12.2017 Rektor PWr w trakcie Rady Wydziału WPPT wręczył nagrody naszym kolegom: Zbigniewowi Gołębiewskiemu, Maciejowi Gębali, Markowi Klonowskiemu, Robertowi Rałowskiemu, Piotrowi Sydze i Szymonowi Żeberskiemu.
 64. 2017-12-13 Studia doktoranckie w dyscyplinie matematyka na WPPT 2017-12-13 [ogólny]
  Od 11.12.2017 na WPPT prowadzimy ponownie (po dwuletniej przerwie) studia doktoranckie w dyscyplinie matematyka.
 65. 2017-12-09 Pokój 214a/D-1 2017-12-11 [dla kadry]
  Od kilku dni mamy w końcu kanapę w pokoju 214a. Spróbujemy w najbliższych dniach zrobić ten pokój bardziej przyjemnym. W szczególności, zamierzamy pozbyć się wszelkiego zbędnego sprzętu - poza ksero i ekspresem do kawy. Stąd też i prośba do Was wszystkich - pousuwajcie z tego pokoju całą resztę Waszego sprzętu. Zróbmy to do świąt. [JCI]
 66. 2017-12-07 Wprowadzenie prac dyplomowych do systemu ASAP 2017-12-18 [dla studentów]
  Pamiętajcie, że do dnia 18.12.2017 (poniedziałek) studenci VII semestru studiów I stopnia MUSZĄ wprowadzić swoje prace do systemu ASAP. [JCI]
 67. 2017-12-07 Zaliczenia dla studentów VII semestru 2017-12-13 [dla kadry]
  UWAGA: Do dnia 13.12.2017 (środa) powinniśmy wpisać wszystkie zaliczenia dla studentów VII semestru studiów I stopnia. A do dnia 15.12.2017 (piątek) powinniśmy dostarczyć wydrukowane i podpisane kopie protokołów do Dziekanatu. [JCI]
 68. 2017-11-23 Drukarka 3D 2017-11-23 [dla studentów]
  Jeśli ktoś z was chciałby przetestować działania drukarki 3D, to proszę się skontaktować z drem P. Błaśkiewiczem bądź z magistrem Wojciechem Wodo. Drukarka którą mamy w Katedrze (Zortrax M200) jest stosunkowo dokładna ale w związku z tym drukuje dosyć wolno. Przygotujecie więc dosyć małe wersje modeli (max - kilkanaście centymetrów). [JCI]
 69. 2017-11-21 Nowe granty realizowane w Katedrze 2017-11-21 [ogólny]
  W ramach ostatniego konkursu NCN na granty naukowe finansowanie otrzymały dwa projekty (OPUS): 1. Dyskretne problemy optymalizacyjne w warunkach niepewności - modele i algorytmy (kierownik dr hab. Paweł Zieliński) 2. Wydajność, odporność i bezpieczeństwo systemów rozproszonych dla bardziej realistycznych modeli adwersarzy (kierownik dr Dariusz Kowalski)
 70. 2017-11-15 Nagroda naukowa im. Hugo Steinhausa 2017-11-15 [ogólny]
  W dni 15.11.2017, w trakcie obchodów święta Politechniki Wrocławskiej, Rektor prof. Cezary Madryas wręczył prof. Jackowi Cichoniowi Specjalną Nagrodę Naukową im. Hugo Steinhausa za wybitne osiągnięcia naukowe.
 71. 2017-10-31 Składanie prac dyplomowych 2017-10-24 [dla kadry]
  Od tego roku, mocą decyzji Dziekana, przedłużanie terminów składania prac dyplomowych będzie możliwe tylko w wyjątkowych wypadkach. Musimy zapobiec sytuacji z ubiegłego roku akademickiego - bardzo wielu studentów złożyło prace magisterskie pod koniec sierpnia (co spowodowało dosyć duże zamieszania) [JCI]
 72. 2017-10-29 Baza publikacji DONA 2017-10-30 [ogólny]
  Dziekan zwrócił się z prośbą do wszystkich pracowników Wydziału o uzupełnienie swoich publikacji w bazie danych DONA. Oto link na tę bazę: http://biblioteka.pwr.edu.pl/uslugi/dorobek-naukowy
 73. 2017-10-22 Godziny rektorskie 31.10.2017 i 2.11.2017 2017-10-31 [ogólny]
  J.M. Rektor ogłosił godziny rektorskie:
  • 31.10.2017: godz: 15:00 - 20:35
  • 02.11.2017: godz: 07:30 - 13:00
 74. 2017-10-17 Jesteśmy Wydziałem kategorii A 2017-10-13 [ogólny]
  W dniu 13.10.2017 Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych MEN opublikował wyniki kompleksowej kategoryzacji jednostek naukowych. Wydział Podstawowych Problemów Techniki otrzymał kategorię A. Podobną ocenę otrzymał Wydział Elektroniki i Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Wydział Informatyki i Zarządzania otrzymał kategorią B. Do naszego sukcesu istotnie przyczynił się nasz kolega dr hab. Marek Klonowski, który koordynował pracę zespołu opracowującego raport.
 75. 2017-10-15 INSCRYPT 2017, keynote 2017-11-03 [ogólny]
  Prof. Mirosław Kutyłowski został zaproszony jako keynote speaker na INSCRYPT 2017 (13 International Conference on Information Security and Cryptography). Inscrypt jest flagową miedzynarodową konferencją w zakresie bezpieczeństwa informacji i kryptografii w Chinach. więcej ...
 76. 2017-10-11 Konkurs programistyczny MASTER CODER 2017-10-16 [dla studentów]
  16 października rusza IV edycja ogólnopolskiego konkursu programistycznego MasterCoder”! Szczegóły znaleźć można na stronie www.mastercoder.pl
 77. 2017-10-06 EUROPEJSKI KONKURS API 2017-10-18 [dla studentów]
  Towarzystwo Ubezpieczeń Europa organizuje Konkurs API. Informacje można znaleźć na stronie https://biurokarier.pwr.edu.pl/aktualnosci/147/europejski-konkurs-api W dniu 18.10.2017 w budynku C-1 można się będzie spotkać z pracownikami tej firmy.
 78. 2017-10-06 Warsztaty firmy Nokia 2017-10-11 [dla studentów]
  W dniu 10.10.2017 organizuje warsztaty "Ninja developer". Aby w nich uczestniczyć, trzeba się na nie zapisać. Oto link: https://biurokarier.pwr.edu.pl/news/146/nokia-day
 79. 2017-10-02 Nowe komputery w pracowni studenckiej 2017-10-02 [ogólny]
  We wrześniu wymieniliśmy na nowe wszystkie komputery w pracowni 317.3/D-1. Instalacją oprogramowania zajmowali się dr Maciej Gębala oraz dr Przemysław Kobylański.
 80. 2017-09-28 Nowa komisja d/s Przewodów Doktorskich 2017-09-27 [ogólny]
  W dniu 27.09.2017 Dziekan Wydziału PPT powołał komisję Wydziału d/s przewodów doktorskich w dyscyplinie matematyka. Członkami komisji są prof. dr hab. Jacek Cichoń, prof. dr hab. Paweł Krupski, prof dr hab. Mirosław Kutyłowski oraz prof. dr hab. Michał Morayne. Przewodniczącym komisji jest prof. dr hab. Paweł Krupski.
 81. 2017-09-28 Godziny dziekańskie 2017-10-05 [dla kadry]
  W czwartek 5.10.2017 w godz. 9:15 - 11:00 są godziny dziekańskie dla studentów I roku I stopnia WPPT.
 82. 2017-09-26 Nowy pracownik Katedry 2017-09-26 [ogólny]
  Od dnia 01.10.2017 nowym pracownikiem Katedry będzie dr inż Liliana Bujkiewicz. Do tej pory była ona pracownikiem Katedry Technologii Kwantowych WPPT.
 83. 2017-09-26 Uprawnienia do doktoryzowania 2017-09-25 [ogólny]
  W dniu 25.09.2017 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przywróciła Wydziałowi Podstawowych Problemów Techniki uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.
  [pdf]
 84. 2017-05-15 Turniej tenisowy WPPT 2017-05-27 [ogólny]
  W dniu 27.05.2017 na kortach przy Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, w godzinach 8:30 - 15:00 odbędzie się turniej tenisowy WPPT. Organizacją turnieju zajmuje się dr Wojciech Macyna.
 85. 2017-04-07 Konferencja OMatKo! 2017-04-07 [ogólny]
  W dniu 07.04.2017 prof. Jacek Cichoń wygłosił inauguracyjny wykład na Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji Studentów (OMatKo!). Wykład był poświęcony Kombinatoryce Analitycznej.
 86. 2017-04-02 Post-doc Lucjana Hanzlika 2017-04-01 [ogólny]
  Dr Lucjan Hanzlik otrzymał pozycję post-doc'a w The CISPA-Stanford Center for Cybersecurity. Swój pobyt rozpocznie od 1 lub dwu letniego pobytu w Saarland University, potem dwa lata spędzi w Stanford University. Szczegóły: https://www.cispa-stanford.org/files/cispa-stanford-program.pdf.
 87. 2017-03-27 XIII Letnie Praktyki Badawcze w Polskiej Akademii Nauk 2017-04-27 [dla studentów]
  Na stronie www.praktyki.waw.pl znajduje się ogłoszenie o nowej edycji Praktyk Badawczych organizowanych przez PAN. Przyjrzyjcie się temu - może to być coś bardzo ciekawego. [JCI]
 88. 2017-03-03 Kolejny nowy pracownik Katedry 2017-03-01 [ogólny]
  Od dnia 01.03.2017 kolejnym pracownikiem Katedry Informatyki WPPT PWr jest dr Małgorzata Kuchta !!! W bieżącym semestrze prowadzić będzie zajęcia dla studentów Wydziału Matematyki, ale od następnego semestru prowadzić będzie zajęcia dla studentów Wydziału PPT.
 89. 2017-02-26 Umowa o współpracy naukowej z Purdue University 2017-02-23 [ogólny]
  W dniu 23.02.2017 została podpisana umowa o współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem PPT PWr a Center for Science of Information z Purdue University (USA). Koordynatorami współpracy są prof. W. Szpankowski (Purdue University) oraz prof. J. Cichoń (PWr)
 90. 2017-02-20 Nowy pracownik Katedry 2017-03-01 [ogólny]
  Od dnia 01.03.2017 dr hab. Wojciech Mydlarczyk będzie pracownikiem Katedry Informatyki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
 91. 2017-01-19 Habilitacja dra Roberta Rałowskiego 2017-01-17 [ogólny]
  W dniu 17.01.2016 dr Robert Rałowski otrzymał od Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka !!!
 92. 2016-12-05 Nowe kursy dla studentów II stopnia Informatyki 2016-12-05 [dla studentów]
  Trwają prace nad rozszerzenie oferty kursów dla studentów II stopnia Informatyki. Myślimy na razie o kursach z "Big Data" oraz z "Przetwarzania sygnałów" (ten drugi kurs zaoferujemy pewnie również studentom bioinżynierii). Jeśli macie jakieś pomysły, to skontaktujcie się, proszę, z J. Cichoniem lub M. Klonowskim. [JCI]
 93. 2016-11-22 Wybory do CK 2016-11-21 [ogólny]
  Profesor Mirosław Kutyłowski ponownie został wybrany na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. W dziedzinie "Nauki matematyczne / Informatyka" drugim członkiem Komisji będzie prof. Paweł Idziak.
 94. 2016-10-31 Doktorat Kamila Kluczniaka 2016-10-27 [ogólny]
  W dniu 27.10.2016 Rada Naukowa IPI PAN nadała Kamilowi Kluczniakowi stopień doktora nauk matematycznych w dziedzinie informatyka. Uznała ten doktorat za wyróżniający. Opiekunem naukowym dra Kluczniaka był prof. Mirosław Kutyłowski.
 95. 2016-10-16 Turniej tenisowy 2016-10-15 [ogólny]
  Dr Wojciech Macyna został zwycięzcą Turnieju Tenisowego o Puchar Dziekana WPPT. Turniej odbył się w sobotę 15.10.2016
 96. 2016-10-14 Workshop on Cybersecurity, ... 2016-10-25 [ogólny]
  Prof. Mirosław Kutyłowski weźmie udział, jako zaproszony ekspert, w konferencji "Workshop on Cybersecurity, Secure digital identities for the digital single market in Europe" (25-26 listopada 2016, Wilno), organizowanej przez Unię Europejską w ramach Scientific Advice Mechanism Komisji Europejskiej.
 97. 2016-10-13 Dodatkowe zajęcia z matematyki dla studentów WPPT 2016-10-19 [dla studentów]
  W semestrze zimowym 2016/17 prowadzimy dodatkowe zajęcia z matematyki dla wszystkich studentów pierwszego roku WPPT. Oto link do strony: Matematyka.
 98. 2016-10-01 Nowy pracownik Katedry Informatyki 2016-10-01 [ogólny]
  Od dnia 01.10.2016 dr Lucjan Hanzlik jest pracownikiem naszej Katedry.
 99. 2016-09-21 Wykład prof. Fabricio Siqueira Benevides'a 2016-09-26 [ogólny]
  W poniedziałek 26/09/2016 o godzinie 10:30 w sali 215/D1 odbędzie się wykład prof. Fabricio Siqueira Benevides'a z Uniwersytetu Federalnego Ceara w Brazylii. Tytuł wykładu: Edge colorings of graphs avoiding complete graphs with a prescribed coloring.
 100. 2016-08-31 Nowy profesor Katedry Informatyki 2016-09-01 [ogólny]
  Od dnia 1.09.2015 prof. dr hab. Paweł Krupski jest pracownikiem naszej Katedry !!! Zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego Politechniki Wrocławskiej. Poprzednio pracował w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. [JCI]
 101. 2016-08-23 Zebranie Katedy 2016-09-27 [dla kadry]
  Zapraszam wszystkich pracowników Katedry na spotkanie: wtorek 27.09.2016, godz. 11:15. Część pierwsza (ok. 30 minut) sprawy ogólne; między inymi strategia publikacyjna; część druga - dydaktyka na I roku na WPPT [JCI]
 102. 2016-08-04 Urząd Kontroli Skarbowej 2016-08-04 [ogólny]
  W lipcu 2016 zakończyła się audyt przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej. Kontrola dotyczyła projektu Marcina Zawady "Optymalizacja dostępu do kanału radiowego w mikrosieciach" (partnerem projektu była firma Datax Sp z .o.o.). Kontrolerzy nie mieli żadnyvh zastrzeżeń - Małgorzata Korzeniowska odniosła pełen sukces !!! [JCI]
 103. 2016-07-12 Marta Mularczyk zwycięzcą konkursu Seeds for the Future 2016 2016-07-08 [ogólny]
  W edycji konkursu Seeds for the Future 2016 w kategorii Cyber Security organizowanego na Politechnice Wrocławskiej we współpracy z firmą Huawei zwycięzcą została studentka WPPT Marta Mularczyk za pracę Identity based encryption based on mediated RSA
 104. 2016-07-02 Wykład na konferencji AofA'16 2016-07-05 [ogólny]
  Na konferencji AofA'16 prof. Jacek Cichoń wygłosi referat podsumowujący wyniki z pracy napisanej wspólnie z Rafałem Kapelko i Dominikiem Markiewiczem pt. "On Leader Green Election". Jest to jedyny referat na tej konferencji wygłoszony przez naukowca z Polski. Link na stronę konferencji: AofA'16.
 105. 2016-07-01 Nagrody samorządu studenckiego 2016-06-30 [ogólny]
  W dniu 30.06.2016 na Radzie Wydziału przedstawiciele samorządu studenckiego wręczyli nagrody dla najlepszych dydaktyków na WPPT. Wręczono 5 nagród. Trzy z nich dostali pracownicy naszej katedry:
  1. Jacek Cichoń - w kategorii "Encyklopedia w paluszku"
  2. Maciej Gębala - w kategorii "Kosa Roku"
  3. Marek Klonowski - w kategorii "Mistrz uśmiechu"
 106. 2016-06-29 odznaczenie ZBP dla prof. Kutyłowskiego 2016-06-28 [ogólny]
  Prof. Mirosław Kutyłowski otrzymał odznaczenie "Zasłużony dla Związku Banków Polskich" w związku z działalnością związaną z technikami zabezpieczeń transakcji elektornicznych.
 107. 2016-06-21 Kongres Gospodarki Elektronicznej 2016-06-28 [ogólny]
  Na zaproszenie Związku Banków Polskich prof. Mirosław Kutyłowski wygłosił wystąpienie na Kongresie Gospodarki Elektronicznej na temat kluczowych zagadnień bezpieczeństwa elektronicznego oraz rekomendacji pod rozwagę dla biznesu i administracji.
 108. 2016-06-15 Wykłady gości z The Hong Kong Polytechnic University 2016-06-16 [ogólny]
  W dniu 16 czerwca 2016, w godz 13-15, w sali 312B/D1 odbędą się wykłady naszych gości z Department of Computing, The Hong Kong Polytechnic University:
  1. prof. Rocky K. C. Chang: Crowdsourcing Mobile Users' Per-App Network Performance
  2. Prof. Man Ho Allen Au, Anonymous Authentications
 109. 2016-06-10 eIDAS i techniczne perspektywy identyfikacji elektronicznej 2016-06-30 [ogólny]
  Zapraszamy na kolejny wykład w Ramach IATI Cybersecurity Academy, poświęcony problematyce eIDAS oraz technicznym aspektom identyfikacji elektronicznej. Wykład poprowadzi prof. Mirosław Kutyłowski z Politechniki Wrocławskiej. W szczególności przedmiotem prelekcji będzie kilka rozwiązań z zakresu:
  • elektronicznych dokumentów identyfikacyjnych,
  • transakcji finansowych dokonywanych drogą elektroniczną,
  • IoT - Internetu Rzeczy.
  Wykład odbędzie się w czwartek 30 czerwca 2016 r. o godz. 13:00, w sali 201, budynek D-21, na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej. Po wykładzie uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać z prelegentem w nieformalnej atmosferze przy kawie. Chętnych prosimy o rejestrację. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja: http://iati.pl/iati-cybersecurity-eidas-i-techniczne-perspektywy-identyfikacji-elektronicznej/
 110. 2016-05-26 Sesja poświęcona pamięci profesora Czesława Ryll-Nardzewskiego 2016-05-27 [ogólny]
  W dniach 27-28.05.2016 odbędzie się sesja PTM poświęcona pamięci prof. Czesława Ryll-Nardzewskiego. W trakcie sesji referaty wygłoszą dwaj pracownicy naszej Katedry: prof. Jacek Cichoń oraz prof. M. Morayne. Szczegóły: PTM.
 111. 2016-05-18 „SEEDS FOR THE FUTURE”, edycja 2016 2016-06-20 [ogólny]
  Politechnika Wrocławska we współpracy z firmą Huawei ogłasza konkurs na prace studenckie z zakresu cyber security. Przedmiotem konkursu są prace studenckie dotyczące innowacyjnych koncepcji służących zapewnieniu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, a w szczególności możliwości ochrony informacji oraz prywatności użytkowników sieci teleinformatycznych. W konkursie mogą brać udział uczestnicy studiów I i II stopnia Politechniki Wrocławskiej. W ramach konkursu wyłoniony zostanie laureat, który zostanie zaproszony na koszt firmy Huawei na szkolenie w ośrodku badawczo-rozwojowym w Shenzhen oraz na program kulturalny w Pekinie. Termin składania prac: 20 czerwca 2015 (emailem na adres: miroslaw.kutylowski@pwr.edu.pl) Komisja Konkursowa (PWr):
  • Przewodniczący: prof. Mirosław Kutyłowski (Katedra Informatyki, WPPT, PWr)
  • Członkowie:
   • prof. Marek Klonowski, (Katedra Informatyki WPPT, PWr),
   • dr Guilin Wang (IoT Security, Huawei, Singapur)
  Bliższe szczegóły pod adresem: http://ki.pwr.edu.pl/seeds.php
 112. 2016-05-17 Egzaminy dyplomowe 2016-06-27 [dla studentów]
  Egzaminy dyplomowe dla studentów naszego Wydziału rozpoczną się od dnia 27.06.2016. Prace do systemu antyplagiatowego ASAP należy wprowadzić do dnia 20.06.2016. Opiekun pracy musi ją dostarczyć do Dziekanatu do dnia 01.07.2016.
 113. 2016-05-16 Wykłady prof. Alexandra Gnedina 2016-05-18 [ogólny]
  W dniach 18.05.2016 i 19.05.2016, (godz. 17:00, sala 215/D1)odbędą się dwa wykłady prof. Alexandra Gnedina z Queen Mary, University of London (School of Mathematical Sciences). 1. Guessing the Larger Number 2. Random Permutation Structures
 114. 2016-04-25 IATI Cybersecurity Academy 2016-04-28 [ogólny]
  Zapraszamy na kolejne spotkanie z serii IATI Cybersecurity Academy. TEMAT: ochrona biometryczna TERMIN: czwartek 28 kwietnia br. o godz. 13:00, MIEJSCE: sala 201, budynek D-21, na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej przy Palcu Grunwaldzkim we Wrocławiu REJESTRACJA
 115. 2016-04-18 Gazeta Wrocławska pisze o naszej Informatyce 2016-04-18 [ogólny]
  Gazeta Wrocławska pisze znowu o naszej Informatyce: link
 116. 2016-04-13 Jest szansa na 50 złotych !!! 2016-04-26 [dla studentów]
  Oto komunikat jaki otrzymaliśmy od Pani Agnieszki Bizon z firmy Kariera Plus:
  Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, poświęconemu badaniu perspektyw zawodowych studentów kierunków informatycznych. Chcielibyśmy porozmawiać o tym, jakie macie plany zawodowe na przyszłość, jak z Waszej perspektywy wygląda rynek pracy we Wrocławiu oraz jakie macie oczekiwania wobec pracodawców.
  Za poświęcony czas, każdy uczestnik otrzyma 50 zł.
  Kto? Studenci kierunków informatycznych.
  Kiedy? 26 i 27 kwietnia (18:00 – 20:00).
  Gdzie? B&B Hotel Wrocław Centrum, ul. Ks. Piotra Skargi 24-28.
  Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego tutaj: http://studenci-zgloszenie-wroclaw.questionpro.com/ Drogą mailową lub telefoniczną potwierdzimy udział w spotkaniu. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: redakcja@karieraplus.pl

  [JCI]
 117. 2016-04-05 Habilitacja dra Szymona Żeberskiego 2016-04-05 [ogólny]
  W dniu 05.03.2016 dr Szymon Żeberski uzyskał od Rady Naukowej Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie matematyka i dyscyplinie matematyka !!!!!!!!!!!!!!!!! [JCI]
 118. 2016-03-10 Początek kampanii Wyborczej 2016-03-17 [ogólny]
  W czwartek 17 marca o godz. 13.15 odbędzie się w sali 314 Gmachu Głównego A-1 zebranie wydziałowe samodzielnych pracowników naukowych w celu wyboru przedstawicieli w Uczelnianym Kolegium Elektorów.
 119. 2016-03-01 UWAGA: ZMIANA !!! Godziny Rektorskie 2016-03-11 [ogólny]
  Rektor ogłosił godziny Rektorskie w dniu 11.02.2016 (piątek) od 11:00 do 15:00. Dotyczną one WSZYSTKICH studentów. Poprzednio była tu tylko informacje, że dotyczną one tylko studentów II stopnia. [JCI]
 120. 2016-02-22 Zapraszamy na kolejne spotkanie Akademii Cyberbezpeiczeństwa IATI 2016-02-25 [ogólny]
  Miejsce: Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej przy ul.Janiszewskiego 8, Budynek D-20, sala 114 Termin: 25 lutego 2016, godz 13 Temat: zagrożenia związane z inteligentnymi licznikami Prelegent: dr Przemysław Kubiak Dalsze informacje i rejestracja: IATI Cybersecutity Academy (udział bezpłatny, ale wymagana rejestracja)
 121. 2016-02-20 Drukarka 3D 2016-02-20 [ogólny]
  Po chwilowej przerwie znowu działa drukarka 3D. Sukces odniósł dr Mirek Korzeniowski, który nawiązał kontakt z producentem i dostal kilka części zamiennych, zamienił je i wydrukował karabińczyk !!! W najbliższym tygodniu zrobi krótkie szkolenie dla zainteresowanych. [JCI]
 122. 2016-01-14 Doktorat Lucjana Hanzlika 2016-01-14 [ogólny]
  Od dnia 14.01.2016 Lucjan Hanzlik jest doktorem nauk matematycznych w dziedzinie informatyka.
 123. 2016-01-12 IATI Cybersecurity Academy 2016-01-28 [ogólny]
  Zapraszamy na współorganizowane przez nas cykl wykładów IATI Cybersecurity Academy. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona (60). Więcej informacji i formularz zgłoszenia na stronach IATI
 124. 2016-01-04 Formularz oceny pracy dyplomowej (studia I stopnia) 2016-01-04 [dla kadry]
  Tutaj znajdziecie oryginalny formularz oceny opiekuna (Doc Word): z4.doc A tu są wygenerowane przeze mnie PDFy: opiekun_inz.pdf recenzent_inz.pdf
 125. 2015-12-27 Publiczna obrona Lucjana Hanzlika 2016-01-13 [ogólny]
  W dniu 13.01.2016 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Lucjana Hanzlika. Na jej podstawie w dniu 14.1.2016 Rada Naukowa Instytutu Podstaw Informatyki PAN nadała mu stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki. Rozprawa została wyróżniona. Gratulujemy!
 126. 2015-12-14 Prof. Mirosław Kutyłowski o bezpieczeństwie w sieci 2015-12-14 [ogólny]
  Prof. Mirosław Kutyłowski we wrocławskim dodatku Gazety Wyborczej o bezpieczeństwie w sieci: tekst artykułu
 127. 2015-12-05 Doktorat Marcina Kardasa 2015-12-08 [ogólny]
  W dniu 04.12.2015 mgr Macin Kardas obronił w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego swoją pracę doktorską !!!! Jego promotorem był dr hab. Marek Klonowski. Stopień naukowy doktora otrzymał w dniu 8.12.2015.
 128. 2015-11-23 Wykład prof. Prof. Hanoch Gutfreund'a 2015-11-23 [ogólny]
  W dniu 23.11.2015 na Seminarium Fizyki (godz. 11:15, sala 322/A1) wygłosi wykład prof. Hanoch Gutfreund z The Hebrew University of Jerusalem. Temat wykładu: "The Genesis of General Relativity and its Formative Year". To może być coś bardzo interesującego. Zachęcam wszystkich, którzy dysponują czasem do pojawienia się na tym wykladzie. [JCI]
 129. 2015-11-17 Dwa nowe granty! 2015-11-17 [ogólny]
  Nasza katedra uzyskała dwa nowe granty OPUS w konkursie Narodowego Centrum Nauki. Kierownikami nagrodzonych projektów są Marek Klonowski (pierwsze miejsce w konkursie) oraz Michał Morayne. Zdobyte środki przekraczają 650 000 zł. Gratulujemy.
 130. 2015-11-16 System antyplagiatowy 2015-11-16 [dla kadry]
  Zapoznajcie się, proszę, z systemem antyplagiatowym. Możemy mieć sporo utrudnień na początku roku 2016 z przyjęciem prac dyplomowym. Tekst instrukcji [JCI]
 131. 2015-11-16 Spotkanie zespołu 2015-11-17 [dla kadry]
  We wtorek 17.11.2015 o godzinie 12:15 zrobimy sobie spotkanie kadry. Omówimy, między innymi, zasady oceny pracowników, którą pewnie będzie trzeba zrobić w roku 2016. [JCI]
 132. 2015-11-16 Kontrola BHP 2015-11-16 [dla kadry]
  Od dnia 16.11.2015 na WPPT będzie kontrola BHP. Zwróćmy główną uwagę na kable oraz, przy okazji, usuńmy smieci (niepotrzebne papiery, kartony). [JCI]
 133. 2015-11-10 Nagroda za najlepszy artykuł na konferencji BWCCA 2015 2015-11-06 [ogólny]
  Kamil Kluczniak i Mirosław Kutyłowski otrzymali nagrodę za najlepszy artykuł na konferencji BWCCA 2015. Nagrodzona praca: Jianfeng Wang, Xiaofeng Chen, Jin Li, Kamil Kluczniak and Miroslaw Kutylowski. "A New Secure Data Deduplication Approach Supporting User Traceability". Prezentacja w formacie PDF.
 134. 2015-10-29 Wybór Dziekana 2015-10-29 [dla kadry]
  W dniu 20.09.2015 odbyły się wybory Dziekana WPPT. Było dwóch kandydatów: prof. R. Gonczarek oraz A. Wójs. Zwyciężył (w pierwszym głosowaniu) A. Wójs stosunkiem głosów 49/17. Dalsza część wyborów odbędzie się za tydzień: będziemy wybierać prodziekanów. [JCI]
 135. 2015-10-27 Wykład prof. Mirosława Kutyłowskiego na UKSW 2015-11-06 [ogólny]
  W dniu 6 listopada prof. Miroslaw Kutyłowski wygłosi zaproszony wykład na Uniwersytecie Karola Stefana Wyszyńskiego w ramach obchodów 15 lat nauk ścisłych na UKSW. Tematem wykładu są problemy technologiczne privacy-by-design.
 136. 2015-10-26 Kolejne spotkanie z kandydatem na Dziekana: ZMIANA TERMINU 2015-10-28 [dla kadry]
  W dniu 29.10.2015, o godzinie 09:00, w gabinecie Dziekana w budynku A-1, odbędzie się spotkanie prof. dr hab. Ryszarda Gonczarka (kandydatem na Dziekana WPPT) z elektorami z naszej Katedry. [JCI]
 137. 2015-10-20 Spotkanie z kandydatem na Dziekana WPPT 2015-10-27 [dla kadry]
  W dniu 27.10.2015, o godzinie 12:15, w sali seminaryjnej 215/D-1, odbędzie się spotkanie prof. dr hab. Arkadiusza Wójsa (kandydatem na Dziekana WPPT) z pracownikami naszej katedry.
 138. 2015-10-16 Zmiana przewodniczącego Komisji Programowej dla kierunku Informatyka 2015-10-16 [ogólny]
  Na mocy Zarządzenia Dziekana WPPT od dnia 16.10.2015 przewodniczącym Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka WPPT jest dr hab. Paweł Zieliński.
 139. 2015-10-14 Doktorat Anny Lauks-Dutki 2015-10-14 [ogólny]
  W dniu 14.10.2015 nasza koleżanka, Anna Lauks-Dutka, obroniła w IPI PAN swoją rozprawę doktorską pt. "Applied Cryptographic Schemes Based on Discrete Logarithm Problem" !!! Jej promotorem był prof. Mirosław Kutyłowski.
 140. 2015-09-29 ECRYPT H2020 2015-09-28 [ogólny]
  Profesor Mirosław Kutyłowski został członkiem zespołu Research Advisory Board projektu ECRYPT H2020. Pozostałymi członkami tego zespołu są Moti Yung, Kaisy Nyberg oraz Javier Lopez.
 141. 2015-09-16 Godziny Rektorskie 2015-10-01 [ogólny]
  Rektor ogłosił godziny rektorskie związane z uroczystością inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w dniu 01.10.2015 od godziny 11:00
 142. 2015-09-15 Godziny Dziekańskie 2015-10-02 [ogólny]
  W związku z inauguracją roku akademickiego Prodziekan zarządził godziny dziekańskie w dniu 02.10.2015 w godzinach 7:00-11:00 dla studentów I roku WPPT.
 143. 2015-08-28 Test drukarki 3D 2015-09-01 [ogólny]
  W piątek 28-08-2015 przeprowadziliśmy pierwszy test drukarki Zortrax M200 w naszej Katedrze. Po drobnych technicznych problemach udało nam się (JCI, PZI) wydrukować pierwszy dosyć prosty model. Oto jak on wyglądał (przed końcową obróbką):
  szescian
 144. 2015-07-26 Sukces Dominika Pająka 2015-07-26 [dla studentów]
  Dominik Pająk - nasz absolwent z roku 2011, promotor: dr hab. Marek Klonowski - uzyskał nagrodę za najlepszy doktorat obroniony Uniwersytecie w Bordeaux w roku 2015. Więcej na stronie Universite de Bordeaux. Promotorami wyróżnionej pracy byli Prof. Adrian Kosowski (Uniwersytet Diderota w Paryżu) oraz Prof. Ralf Klasing (Labri, Bordeaux).
 145. 2015-07-24 Nasza absolwentka dostała się na studia doktoranckie na UCL 2015-07-24 [ogólny]
  Nasza tegoroczna absolwentka studiów magisterskich Ania Piotrowska dostała się na studia doktoranckie na UCL (University College London) i od września zaczyna pracę w zespole zajmującym się bezpieczeństwem informacji. Gratulujemy!
 146. 2015-07-24 Sukces pani Anny Piotrowskiej 2015-07-01 [dla studentów]
  Ania Piotrowska -- nasza tegoroczna absolwentka studiów magisterskich -- dostała się na studia doktoranckie na UCL (University College London) i od września zaczyna pracę w zespole zajmującym się bezpieczeństwem informacji. Gratulujemy !
 147. 2015-07-11 Konferencja AofA'16 2016-06-20 [ogólny]
  Prof. Jacek Cichoń został członkiem komitetu programowego konferencji AofA'16, która odbędzie się tym razem w Krakowie. (The 27th International Conference on Probabilistic, Combinatorial and Asymptotic Methods for the Analysis of Algorithms)
 148. 2015-07-11 Bardzo dobre wyniki rekrutacji 2015-07-10 [ogólny]
  W bieżącym roku kierunek Informatyka (studia I stopnia) na WPPT okazał się najpopularniejszym kierunkiem na Politechnice pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce: mieliśmy ponad 6 zgłoszeń na jedno miejsce !!! Gratuluję całemu naszemu zespołowi !!! [JCI]
 149. 2015-07-08 Warsztaty z Grafiki Komputerowej 2015-09-10 [dla studentów]
  Na głównej stronie Katedry znajduje się informacja o warsztatach z Machine Vision and Graphics (MaViG). Zachęcam wszystkich zainteresowanych grafiką komputerową do zapisania się [JCI].
 150. 2015-07-02 Nagroda za najlepszy artykuł 2015-06-30 [ogólny]
  Dr Rafał Kapelko - otrzymał nagrodę Best Paper Award podczas XIV Konferencji Ad-Hoc 2015, która odbyła się w Atenach. Wyróżnienie przyznano za artykuł "On the Displacement for Covering a Square with Randomly Placed Sensors", którego autorami są Rafał Kapelko i Evangelos Kranakis z Uniwersytetu Carleton w Ottawie (Kanada).
 151. 2015-07-02 Warsztaty z Machine Vision and Graphics 2015-09-10 [ogólny]
  Profesor Halina Kwaśnicka organizuje we wrześniu 2015 warsztaty z Machine Vision and Graphics (MaViG) i zaprasza pracowników, doktorantów i studentów do udziału. Szczegóły można znaleźć na stronie.
 152. 2015-06-30 Konferencja AINA 2016 2016-01-20 [ogólny]
  Nasz kolega Kamil Kluczniak został członkiem komitetu programowego konferencji AINA 2016 w sekcji Security and Privacy (The 30th International Conference on Advanced Information Networking and Applications).
 153. 2015-06-18 Zaliczenia i protokoły 2015-07-08 [dla kadry]
  Dziekan wyznaczył terminy wypełniania protokołów: (1) wpisywanie ocen do systemu: 08.07.2015 (2) dostarczenie podpisanych protokołów: 10.07.2015 [JCI]
 154. 2015-06-08 Konkurs dla młodych zdolnych i innowacyjnych 2015-06-20 [dla studentów]
  Politechnika Wrocławska oraz Huawei ogłosiły konkurs na prace studentów PWr na temat Cyber Security, czyli bezpieczeństwa w sieci teleinformatycznej. Więcej na stronie Pryzmatu
 155. 2015-06-04 Pieczęć elektroniczna na tytuły wykonawcze 2015-06-04 [ogólny]
  Minister Sprawiedliwości powołał pracowników Katedry Informatyki, dra Przemysława Kubiaka oraz prof. Mirosława Kutyłowskiego na członków zespołu mającego za zadanie wypracować skuteczne sposoby zabezpieczeń i weryfikacji autentyczności dokumentów sądowych, w tym w oparciu o metody kryptograficzne. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015
 156. 2015-06-03 Konkurs firmy Huawei i Politechniki Wrocławskiej 2015-06-20 [ogólny]
  Firma Huawei oraz Politechnika Wrocławska ogłaszają konkurs na prace studentów PWr na temat
  CYBER SECURITY – BEZPIECZEŃSTWO w SIECI TELEINFORMATYCZNEJ
  w ramach programu Huawei „TELECOM SEEDS FOR THE FUTURE”, edycja 2015.

  Przedmiotem konkursu są prace studenckie dotyczące innowacyjnych koncepcji służących zapewnieniu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, a w szczególności możliwości ochrony informacji oraz prywatności użytkowników sieci teleinformatycznych. W konkursie mogą brać udział uczestnicy studiów I i II stopnia Politechniki Wrocławskiej.

  Termin składania prac: 20.06.2015.

  Szczegóły:
 157. 2015-05-30 COST 2015-07-30 [ogólny]
  Prof. Mirosław Kutyłowski został wybrany wiceprzewodniczącym WG2 w akcji COST CRYPTACUS (IC1403) !!! [JCI]
 158. 2015-05-30 Nagrody Ministra Nauki 2015-05-15 [ogólny]
  Miło mi zakomunikować, że nasz kolega, prof. dr hab Mirosław Kutyłowski, został członkiem zespołu ds. oceny wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrody te są przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. [JCI]
 159. 2015-05-22 Warsztaty „EY Cybersecurity Case 2015” 2015-05-25 [dla studentów]
  Plik z informacją o warsztatach: ASC-2015-short.txt
 160. 2015-05-13 Warsztaty: EY Cybersecurity Case 2015 2015-05-25 [dla studentów]
  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa teleinformatycznego do wzięcia udziału w warsztatach „EY Cybersecurity Case 2015”, które odbędą się 25 Maja 2015 roku w godzinach 16.00-19.30 w sali 2.04 C-13. Warsztaty będą przebiegały w dwóch etapach:
  1. Wykład "(Nie)bezpieczeństwo firmy oczami pentestera" - bazujący na doświadczeniach zdobytych w ramach projektów z obszaru cyberbezpieczeństwa realizowanych dla organizacji w Polsce i na świecie przez zespół Advanced Security Center działający w ramach polskiego oddziału EY.
  2. Konkurs - case study, którego celem będzie wcielenie się w rolę konsultanta EY i przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa informacji w firmie zajmującej się tworzeniem oprogramowania.
  Do wzięcia udziału w konkursie zachęcamy w szczególności studentów 3, 4 i 5 roku. Z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy o przesyłanie zgłoszeń do konkursu drogą mailową, w temacie wpisując „EY Cybersecurity Case 2015” w treści wiadomości wpisując: imię, nazwisko, wydział, kierunek oraz rok studiów. W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia do konkursu będą możliwe również w dniu warsztatów. W konkursie mogą brać udział jedynie zgłoszone osoby, jednak wszystkich zachęcamy do zmierzenia się z zadaniem. Wybranym studentom zaproponujemy możliwość odbycia płatnych praktyk w zespole Advanced Security Center, części działu Zarządzania Ryzykiem Informatycznym, który funkcjonuje w biurach EY w Warszawie, Krakowie oraz Katowicach. Dodatkowo, w trakcie trwania warsztatów chętnie porozmawiamy z zainteresowanymi na temat codziennej pracy konsultanta, realizowanych projektów, a także rekrutacji i możliwości rozwoju w firmie EY. Zgłoszenia i pytania prosimy wysyłać na adres: Olga.Dziegielewska@pl.ey.com Zapraszamy i do zobaczenia! Zespół Advanced Security Center
 161. 2015-05-13 Warsztaty: Android Security Best Practices 2015-05-18 [dla studentów]
  W dniu 18 maja odbędą się warsztaty na temat "Praktyczne aspekty analizy bezpieczeństwa aplikacji mobilnych" (bud. D20 ul. Janiszewskiego 8, piętro I sala 115). Więcej informacji w dokumentach:
 162. 2015-05-12 Cztery nowe granty !!! 2015-06-01 [ogólny]
  Oto lista nowych projektów badawczych:
  1. prof. M. Kutyłowski: OPUS, Bezpieczne schematy podpisów domenowych i anonimowych poświadczeń dla kart mikroprocesorowych
  2. mgr Kamil Kluczniak, PRELUDIUM, Podpisy grupowe ukrywające afiliację
  3. mgr Wojciech Wodo, PRELUDIUM, Dane biometryczne w systemach bezpieczeństwa z ograniczonymi zasobami - uwierzytelnianie i ich ochrona.
  4. mgr Lucjan Hanzlik, PRELUDIUM, Ślepe podpisy i elektroniczne dokumenty tożsamości
 163. 2015-05-12 Kursy wybieralne w semestrze zimowym 2015/2016 2015-05-12 [dla studentów]
  Kursy wybieralne w semestrze zimowym 2015/2016 (wyniki głosowania studentów)
  • Studia I stopnia:
   1. Ergonomia Systemów Informacyjnych (10 tygodni) - dr hab. M. Klonowski
   2. Kryptografia i Bezpieczeństwo Komputerowe - dr F Zagórski
   3. Wprowadzenie do Topologii i Teorii Miary - prof. M. Morayne
   4. Niezawodne Systemy Informatyczne (10 tygodni) - dr P. Kobylański
  • Studia II stopnia:
   • specjalność algorytmiczna:
    1. Technologia więzów - dr P. Kobylański
    2. Algorytmiczna teoria gier - dr hab. A. Jaśkiewicz
   • specjalność computer security:
    1. Digital Signal Processing - mgr W. Waligóra
    2. Monographic Lecture (wspólnie ze specjalnością algorytmiczną) - prof. J. Cichoń
    3. P2P Networks (wspólnie ze specjalnością algorytmiczną) - dr M. Korzeniowski
 164. 2015-04-15 Doktorat Piotra Sygi 2015-04-14 [ogólny]
  W dniu 14.0.4.2015 nasz doktorant - Piotr Syga - obronił swoją rozprawę doktorkską w IPI PAN w Warszawie i wkrótce będzie doktorem !!!
 165. 2015-03-27 Keynote at IFIP SEC 2015 2015-05-27 [ogólny]
  Profesor Mirosław Kutyłowski otrzymał propozycję wygłoszenia "keynote" na konferencji IFIP SEC 2015 (strona konferencji) !!!
 166. 2015-03-13 Mistrzostwa programistów LabView 2015-03-27 [dla studentów]
  W dniu 02.03.2015 została otwarta rejestracja uczestników Mistrzostw Polski Programistów LabVIEW 2015. Detale: patrz na stronie mistrzostw. Rejestracja jest otwarta do dnia 27.03.2015.
 167. 2015-03-04 Dni otwarte 2015-03-12 [ogólny]
  W dniach 12 i 13 marca 2015 roku odbędą się dni otwarte na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr. Szczegóły: strona Wydziału PTT Katedrę naszą będą reprezentować doktorzy M. Sulkowska, J. Lemiesz i P. Kobylański.
 168. 2015-03-02 Godziny rektorskie 2015-03-05 [ogólny]
  W czwartek 05.03.2014 w godzinach 11:00 - 13:00 mamy godziny rektorskie dla wszystkich studentów Politechniki.
 169. 2015-03-01 Wykłady dla ZSA 2015-03-01 [ogólny]
  Pracownicy naszej Katedry rozpoczęli serię wykładów z matematyki dla uczniów Liceum Zespołu Szkół Akademickich przy PWr. Plan wykładów znajduje się na stronie Dydaktyka/Dla uczniów.
 170. 2015-02-27 Tematy prac dyplomowych 2015-03-26 [dla kadry]
  Prośba o zmobilizowanie się: zacznijcie, proszę, wprowadzać tematy pracy dyplomowych do bazy danych (zalogujcie się do stron wewnętrznych) . Pierwszą porcję prac dyplomowych przekażemy na Radę Wydziału w dniu 26.03.2015. [JCI]
 171. 2015-02-27 Konkurs programistyczny 2015-03-05 [dla studentów]
  Instytut Informatyki UWr organizuje ogólnopolski zespołowym konkurs programistycznym PIZZA 2015. Termin rejestracji: 5.03.2015. Informacje o tym konkursie znajdują się na stronie organizatorów.
 172. 2015-02-27 Wykłady dla doktorantów 2015-02-27 [dla studentów]
  Instytut Informatyki UWr organizuje serię wykładów dla doktorantów. Informacje można znaleźć na stronie.
 173. 2015-02-26 Nagroda Marcina Michalskiego 2015-02-26 [ogólny]
  Nasz doktorant, Marcin Krzysztof Michalski, otrzymał trzecią nagrodę w konkursie prac studenckich im. Józefa Marcinkiewicza w edycji 2014.
 174. 2015-01-29 Doktorat mgr inż. Adama Kurpisza 2015-01-29 [ogólny]
  W dniu 29.01.2015 Rada Wydziału PPT zatwierdziła wniosek komisji d/s przewodu doktorskiego mgr inż. Adama Kurpisza o nadanie mu stopnia doktora nauk matematycznych - od tego dnia jest więc on doktorem. Jego promotorem był dr hab. Paweł Zieliński.
 175. 2015-01-19 Rekrutacja na studia II stopnia 2015-02-14 [dla studentów]
  W dniu 14 lutego 2014 mija termin rekrutacji na studia II stopnia na PWr,
  Portal internetowy zostanie zamknięty w o godzinie 14:00.
 176. 2015-01-19 Dodatkowe terminy egzaminów dyplomowych 2015-02-09 [dla studentów]
  W dniach 9 luty 2015 oraz 10 luty 2015 odbędą się dodatkowe egzaminy dyplomowe dla tych studentów, który nie zdąrzyli do dnia 19.01.2015 złożyć pracę dyplomową.
  Ze względów formalych przed złożeniem pracy nalezy napisać podanie do Dziekana o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej. O szczegóły proszę się pytać w Dziekanacie.
 177. 2015-01-19 Wykład profesora Bogdana Chlebusa 2015-01-20 [ogólny]
  Na wtorkowym seminarium algorytmicznym w dniu 20.01.2015 (215/D-1) wykład miał wygłosić profesor Bogdan Chlebus z University of Colorado Denver.
  Niestety, wykład się nie odbył.
 178. 2015-01-18 Rada Wydziału 2015-01-29 [dla kadry]
  W czwartek 29.01.2015 odbędzie się pierwsza Rada Wydziału w roku 2015. Odbędzie się na niej zatwierdzenie nadania stopnia doktora A. Kurpiszowi oraz odbędzie się dyskusja na temat oddzielenia się matematyków od WPPT.
  Uwaga: Tu był błąd - podałem złą datę; o tydzień wcześniejszą; przepraszam. [JCI]
 179. 2015-01-03 Współpraca z Chinami 2015-01-03 [ogólny]
  Prof. M. Kutyłowski otrzymał od Ministerstwa grant na współpracę z Xidian University (Chiny). Temat projektu: Research on secure data outsourcing in cloud computing
 180. 2014-12-31 Umowa z Pionem Informatyzacji PWr 2015-01-04 [ogólny]
  W dniu 31.12.2014 została podpisana umowa między naszą Katedrą a Pionem Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej w sprawie opracowania dla potrzeb Uczelni mechanizmu uwierzytelniania dla ankietyzacji opartego o podpis domenowy.
 181. 2014-12-30 Ponowna nominacja 2015-01-01 [ogólny]
  Profesor Mirosław Kutyłowski ponownie został wybrany na członka Rady Naukowej IPI PAN na okres 2015 - 2018.
 182. 2014-12-24 Nowa witryna Katedry Informatyki 2014-12-31 [ogólny]
  Trwają prace nad zbudowaniem witryny Katedry. Planujemy uzyskać "podstawową funkcjonalność" do dnia 31.12.2014r.
  W budowę witryny zaangażowani są obecnie Maciej Gębala, Przemysław Kobylański i Jacek Cichoń.
  Zapraszamy do zgłaszania uwag i pomysłów.