Algorytm = Logika + Sterowanie

Prezentacja

Tutaj można znaleźć prezentację z naszego Koła Naukowego:

Prolog: niedeterminizm i korutyny.

Relacje, funkcje i niedeterminizm

rf2

Dlaczego Prolog znajduje więcej niż jedną odpowiedź? Read More...