Algorytm = Logika + Sterowanie

Jak to rozwiązać? W Prologu!

Prosty przykład jak zastosować technologię więzów do rozwiązania zagadki arytmetycznej. Read More...

Curry

Otrzymałem dziś kwietniowy numer “Communications of the ACM” a w nim artykuł o języku Curry. Trzeba będzie się mu przyjrzeć bo połączenie programowania funkcyjnego z programowaniem w logice i technologią więzów zawsze wydawało mi się ciekawym i obiecującym podejściem.

Więcej na stronie www.curry-language.org.

fd_labeling/2

Jak przyspieszyć etykietowanie zmiennych. Read More...

fd_labeling/1

Jak ustalać wartości zmiennych (etykietować zmienne). Read More...

fd_exactly/3

Jak narzucić na listę FD-zmiennych ograniczenie, że pewna, jeszcze nie ustalona, ich liczba ma pewną, niekoniecznie już ustaloną, wartość. Read More...