Department of Fundamentals of Computer Science


Wrocław University of Science and Technology

Aplety dla uczniów

Wykresy funkcji kwadratowej

Na poniszym wykresie znajduje się wykres funkcji zadanej wzorem $y=a\,x^2+b\,x+c$. Jeśli $a \neq 0$, to funkcję tej postaci nazywamy funkcją kwadratową.
Po uruchomieniu tej strony parametry $a$, $b$, $c$ przyjmują wartości $a=1$, $b=0$ i $c=0$. Widzisz więc na początku wykres funkcji $y=x^2$.


Zmień samodzielnie za pomocą suwaków wartości parametrów $a$, $b$ i $c$ i obserwuj wpływ tych parametrów na zmianę wykresu funkcji.

Więcej: Wikipedia