Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika Wrocławska

Aplety dla uczniów

Kąt wpisany i środkowy

Kątem wpisanym nazywamy kąt, którego wierzchołek leży na ustalonym okręgu, a ramiona zawierają pewne cięciwy tego koła. Kątem środkowy nazywamy kąt, którego wierzchołek leży w środku okręgu, a ramiona wyznaczone są przez wychodzące z niego promienie.


Zmieniając samodzielnie położenie punktów $A$, $B$, $C$ przekonasz się, że miara kąta środkowego jest dwa razy wieksza od miary kąta wpisanego opartego na tym samym łuku.

Więcej: Wikipedia