Katedra Podstaw Informatyki
WIT Politechnika Wrocławska

II stopień

Program studiów II stopnia kierunku Informatyka Algorytmiczna na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji obowiązujący od roku akademickiego 2023/24.

I SEMESTR

KodNazwao/wECTSwclsZZUCNPSFZK
W04INA-SM0010GAlgorytmikao621275150egzPDF
W04INA-SM0011GMetody Optymalizacjio522175125egzPDF
W04INA-SM0012GTeoria Obliczeń i Złożoność Obliczeniowao52260125egzPDF
W04INA-SM0013GAlgebraiczne Podstawy Kryptografiiw52260125zalPDF
W08INA-SM0004WOchrona Własności Intelektualnejw323090zal
Kurs wybieralny 1w52260125zal
Język obcy Iw111530zal

II SEMESTR

KodNazwao/wECTSwclsZZUCNPSFZK
W04INA-SM0014GAlgorytmiczna Analiza Danycho522175125egzPDF
W04INA-SM0015GKryptografiao622175150egzPDF
W04INA-SM0016SSeminarium Przeglądoweo223050zalPDF
W08INA-SM0003SPodstawy Negocjacjiw211560zal
Kurs wybieralny 2w52260125zal
Kurs wybieralny 3w52260125zal
Kurs wybieralny 4w52260125zal

III SEMESTR

KodNazwao/wECTSwclsZZUCNPSFZK
W04INA-SM0006DPraca Magisterskao20105500zalPDF
W04INA-SM0003SSeminarium Magisterskieo223050zalPDF
W04INA-SM0001WFizykaw111530zal
Kurs wybieralny 5w52260125zal
Język obcy IIw234560zal

Wybieralne

KodNazwao/wECTSwclsZZUCNPSFZK
W04INA-SM0120GAlgorytmiczna teoria gierw52260125zalPDF
W04INA-SM0121GAlgorytmy aproksymacyjnew521160125zalPDF
W04INA-SM0122GAlgorytmy On-Linew521160125zalPDF
W04INA-SM0123GAlgorytmy rozproszonew521160125zalPDF
W04INA-SM0124GAlgorytmy Zrandomizowanew52260125zalPDF
W04INA-SM0125GAnaliza Algorytmóww521160125zalPDF
W04INA-SM0126GBig Dataw52260125zalPDF
W04INA-SM0127GConstraint Programmingw52260125zalPDF
W04INA-SM0128GData Miningw521160125zalPDF
W04INA-SM0129GFunkcje Zespolonew52260125zalPDF
W04INA-SM0130GGrafy Losowe i Perkolacjaw52260125zalPDF
W04INA-SM0131GKombinatoryka Analitycznaw52260125zalPDF
W04INA-SM0132GMetody Probabilistyczne Algorytmikiw52260125zalPDF
W04INA-SM0133GObliczenia Kwantowew52260125zalPDF
W04INA-SM0134GTeoria Kategoriiw52260125zalPDF
W04INA-SM0135GUczenie Maszynowe - Prywatność i Bezpieczeństwow52260125zalPDF
W04INA-SM0136GWstęp do Topologiiw52260125zalPDF
W04INA-SM0137GWykład Monograficznyw52260125zalPDF
W04INA-SM0138GWykład Monograficzny Algorytmicznyw521160125zalPDF
W04INA-SM0139GWykład Monograficzny z Bezpieczeństwa Komputerowegow521160125zalPDF

Legenda