Department of Fundamentals of Computer Science


Wrocław University of Science and Technology

For students

O kierunku studiów

Studia I stopnia trwają 7 semestrów. Zaczynają się na początku roku akademickiego (czyli, mniej więcej, od początku października). Po ich ukończeniu absolwenci otrzymują tytuł inżyniera informatyki. Kończą się one egzaminem dyplomowym, na którym studenci omawiają zrealizowany przez siebie projekt informatyczny.

Studia II stopnia trwają 3 semestry. Zaczynają się od drugiego semestru każdego roku akademickiego. Po ich ukończeniu absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera informatyki. Kończą się one egzaminem magisterskim.

Zajęcia

Programy i plany studiów znajdują się w systemie Edukacja.Cl.

Katalogi kursów

Starsze katalogi kursów

Pracownia 317.3/D-1

We wrześniu 2017 wymienione zostały wszystkie komputery w pracowni 317.3 w budynku D-1. Na razie mamy tam zainstalowany tylko system operacyjny Linux.

Czym się zajmujemy w katedrze ?

Ada na Arduino Uno
autor: Przemysław Kobylański

Gra w życie (matryca 8x8 diód sterowana mikrokontrolerem ATmega 168)
autor: Przemysław Kobylański