Department of Fundamentals of Computer Science


Wrocław University of Science and Technology

For pupils

Resources

  1. Basic definitions, formulas, facts and theorems that every student should know before the start of the first semester: Podstawy.pdf
  2. A set of mathematical formulas, developed the the Central Examination Commission: Tablice.pdf
  3. Lectures given by dr Janusz Górniak from Mathematical Analysis I.

Lectures for ZSA pupils

Pracownicy naszej Katedry angażują się w proces dydaktyczny Zespołu Szkół Akademickich przy PWr. Prowadzimy wykłady matematyczne dla uczniów Liceum oraz wkrótce pomożemy przy organizacji zajęć z programowania dla uczniów Gimnazjum oraz Liceum.

Mathematical aplets

Here you can find links to applets illustrating several mathematical phenomena: